Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Realizacja przedsięwzięć kulturalno-artystycznych integrujących i aktywizujących mieszkańców dzielnicy

Reklama
Nabór od 21.11.2022 do 19.12.2022 15:00
Dzielnica Włochy
Łączny budżet 100 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Włochy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Realizacja przedsięwzięć kulturalno-artystycznych integrujących i aktywizujących mieszkańców dzielnicy.

wspieranie działalności kulturotwórczej, organizacja i przeprowadzenie projektów kulturalnych, wydarzeń artystycznych aktywizujących i inspirujących zachowania twórcze, działań i przedsięwzięć umacniających poczucie tożsamości lokalnej i różnorodności kulturowej, rozwijanie inicjatyw kulturalnych związanych z amatorskim ruchem artystycznym. Zadanie musi być skierowane do mieszkańców dzielnicy i mieć charakter ogólnodostępny, promować dzielnicę, budować jej wizerunek poprzez integrowanie mieszkańców.

Osoby realizujące zadanie muszą posiadać niezbędne doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze i znać specyfikę dzielnicy. Oczekuje się od nich przedstawienia ramowego programu projektu, zapewnienia jego kompleksowej obsługi organizacyjno-technicznej, w tym miejsca realizacji i uzyskania wszelkich wymaganych, niezbędnych do jego przeprowadzenia pozwoleń i zgód.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama