Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO LUB NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ...

Reklama
POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO LUB NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NR 20 i 21 UL. GRUNWALDZKA 19 W POZNANIU ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2023 R. DO 31 GRUDNIA 2023 R
Nabór od 26.10.2022 do 15.11.2022 23:59
Wydział Organizacyjny
Łączny budżet 128,04 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 128,04 tys. PLN
Miasto Poznań, Wydział Organizacyjny ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO LUB NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NR 20 i 21 UL. GRUNWALDZKA 19 W POZNANIU ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2023 R. DO 31 GRUDNIA 2023 R..

Prowadzenie punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej pomocy prawnej nr 20 i 21 budynek Polska Press, ul. Grunwaldzka 19 w Poznaniu:

- punkt nr 20 w zakresie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego - wyznaczona specjalizacja: zabezpieczenie społeczne, prawo spadkowe, pomoc seniorom - dyżur od poniedziałku do piątku w  godz. 8:00-12:00;

- punkt nr 21 w zakresie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego - wyznaczona specjalizacja: zabezpieczenie społeczne, pomoc młodym ludziom, w szczególności osobom nieletnim - dyżur od poniedziałku w piątku godz. 12:00-16:00;

- zapewnienie dostępu do nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego/nieodpłatnej pomocy prawnej, mediacji i edukacji prawnej dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,  zgodnie  z wymaganiami ustawy o ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej;
-  liczba dni/godzin dyżurów świadczenia pomocy zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.  o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie/nieodpłatne porady prawne, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w punktach, czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie we wszystkich punktach na obszarze m.Poznania. Wydłużenie czasu trwania dyżuru nastąpi na żądanie Prezydenta Miasta Poznania, wydłużenie czasu trwania dyżuru nie spowoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku;

- termin realizacji zadania publicznego oraz wydatkowania środków od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.;

- ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy www.witkac.pl (zwanej dalej platformą) w terminie do 15 listopada 2022 r.;

- potwierdzenie złożenia oferty należy przesłać elektronicznie na adres e-mailowy: npp@um.poznan.pl w terminie do 18 listopada 2022 r. godz. 15.30;

- rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nastąpi najpóźniej do dnia 30 listopada 2022 r.;

- kwota na realizację zadania 128040 zł w tym 7920 zł na zadania z zakresu edukacji prawnej;

- organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji punktów oraz godzin dyżurów.

 

 

 

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama