Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w 2023 roku
Nabór od 24.10.2022 do 14.11.2022 23:59
Wydział Spraw Społecznych
Łączny budżet 190,08 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 do 63,36 tys. PLN
Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, Wydział Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w 2023 roku..

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w 2023 roku. 

Szczegółowe informacje dotyczące rodzaju zadań, wysokości środków przeznaczonych na ich realizację oraz trybu i sposobu składania ofert znajdują się na stronie BIP https://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/268/8239/Ogloszenie_o_otwartym__konkursie_ofert_na_realizacje_zadania_publicznego_w_zakresie_prowadzenia_punktu_nieodplatnej_pomocy_prawnej_i_2Flub_swiadczenia_nieodplatnego_poradnictwa_obywatelskiego_na_terenie_Miasta_Gorzowa_Wielkopolskiego_w_2023_roku__0D_0A/

Oferty sporządzone w wersji papierowej wraz z załącznikami należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzów Wielkopolski w nieprzekraczalnym terminie do 14.11.2022 r. (decyduje data stempla pocztowego). W celu dostarczenia dokumentów można skorzystać z poczty tradycyjnej lub z opcji przesyłki za pomocą paczkomatu urzad24.inpost.pl/Gorzow.

Oferty mogą być sporządzone w dedykowanym narzędziu elektronicznym www.witkac.pl, co nie zwalnia oferenta z obowiązku złożenia oferty w wersji papierowej  w terminie do 14 listopada 2022 r.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama