Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz...

Reklama
Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2023 r
Nabór od 26.10.2022 do 17.11.2022 15:00
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Łączny budżet 384,12 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 384,12 tys. PLN
Starostwo Powiatowe w Krakowie, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2023 r..

Zadanie  polegać będzie na prowadzeniu sześciu punktów, w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz powierzeniu zadania z zakresu edukacji prawnej. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego znajdują się w następujących miejscowościach na terenie powiatu krakowskiego:

  1. Czernichów - w siedzibie Urzędu Gminy Czernichów, 32-070 Czernichów, ul. Gminna 1 - punkt nieodpłatnej pomocy prawnej;
  2. Luborzyca - w siedzibie Urzędu Gminy Kocmyrzów –Luborzyca, 32-010 Luborzyca ul. Jagiellońska 7 - punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
  3. Szyce - w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 32-085 Szyce, Plac Wspólnoty 2 - punkt nieodpłatnej pomocy prawnej ze specjalizacją nieodpłatnej mediacji,
  4. Skała - w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale, 32-043 Skała ul. Szkolna 4 - punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
  5. Słomniki - w siedzibie starego przedszkola, 32-090 Słomniki, ul. T. Kościuszki 29 - punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
  6. Sułoszowa - w siedzibie Urzędu Gminy Sułoszowa, 32-045 Sułoszowa, ul. Krakowska 139 - punkt nieodpłatnej pomocy prawnej.

W punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej ze specjalizacją nieodpłatnej mediacji w Wielkiej Wsi  dyżury  w środę  będą poświęcone  jedynie nieodpłatnej mediacji chyba, że  nie złożono w tym punkcie wniosku o przeprowadzenie mediacji o której mowa w  art. 4a ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 945).

Oferent będzie zobowiązany do prowadzenia punktów w sposób i na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 945).

W konkursie  dopuszcza się możliwość złożenia ofert w następujących wariantach :

  1. Wariant Nr 1 - Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w 3 wskazanych lokalizacjach;
  2. Wariant Nr 2 - Świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 3 wskazanych lokalizacjach;
  3. Wariant Nr 3 - Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w 3 wskazanych lokalizacjach oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 3 wskazanych lokalizacjach.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama