Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Mocni w promocji Poradnik dla stowarzyszeń i fundacji, które chcą skutecznie mówić o sobie. Zamów PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Szkolenie i doskonalenie kadr kultury fizycznej

Reklama
Nabór od 28.11.2022 do 09.01.2023 16:00
Dzielnica Bielany
Łączny budżet 20 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Bielany ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Szkolenie i doskonalenie kadr kultury fizycznej.

Organizacja 2-dniowej konferencji metodycznej dla najaktywniejszych nauczycieli wychowania fizycznego i instruktorów, trenerów pracujących w bielańskich szkołach i stowarzyszeniach kultury fizycznej zamierzających rozszerzyć ofertę realizowanego na terenie dzielnicy  szkolenia sportowego. 

Szkolenie powinno obejmować zajęcia praktyczne z zakresu doskonalenia wiedzy i metod nauczania w wybranych dyscyplinach sportowych, z trenerami i instruktorami, legitymującymi się praktycznym doświadczeniem z pracy w klubach sportowych, jak również zajęcia teoretyczne z unormowań prawnych i finansowych, nowych programów sportowo-rekreacyjnych, z urzędnikami, przedstawicielami kuratorium, przedstawicielami ministerstw obszarowo związanych z omawianym zakresem, którzy mogą przekazać wiedzę przydatną nauczycielom wychowania fizycznego (cyfryzacja, środowisko, edukacja, szkolnictwo).

W przypadku dalszego występowania stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w Polsce, realizator zadania publicznego, którego dotyczy ogłoszenie, będzie zobowiązany do realizacji zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności rozporządzeniami Rady Ministrów i Ministra Zdrowia oraz wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego, jakie mogą obowiązywać w czasie realizacji zadania. Okoliczności te należy uwzględnić w planowanych działaniach, czego konsekwencją może być konieczność opracowania specjalnego regulaminu dla uczestników dot. zasad udziału w zajęciach oraz wdrożenie specjalnych procedur bezpieczeństwa przy organizacji realizacji poszczególnych zadań.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama