Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Culture Moves Europe - program mobilności artystów już otwarty!

Reklama
Nabór od 10.10.2022 do 31.05.2023 23:59
Goethe-Institut
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Culture Moves Europe to nowy stały program mobilności realizowany w ramach programu Kreatywna Europa i nadzorowany przez Goethe-Institut. Program oferuje wsparcie artystom, przedstawicielom kultury i organizacjom goszczącym, które działają w sektorze architektury, dziedzictwa kulturowego, designu i projektowania mody, przekładów literackich, muzyki, sztuk scenicznych i wizualnych. Program wspiera działania zrównoważone i sprzyjające włączeniu społecznemu oraz zwraca szczególną uwagę na wschodzących artystów i specjalistów w dziedzinie kultury.

Culture Moves Europe składa się z dwóch kierunków działania:
– indywidualne mobilności artystów i pracowników kultury;
– rezydencje dla organizacji goszczących (nabór zostanie otwarty w styczniu 2023)

Culture Moves Europe zapewnia częściowe wsparcie finansowe na mobilność międzynarodową. W ramach programu można pokryć koszty podróży (transportu, zakwaterowania itp.) artysty lub przedstawiciela kultury w celu realizacji projektu mobilności z partnerem międzynarodowym (organizacją lub osobą). Partner międzynarodowy (organizacja lub osoba) to podmiot, który zgadza się na przyjęcie indywidualnego artysty (grupy artystów), prowadzi go przez ich środowisko pracy i wdraża projekt razem z nim/nimi.

Program mobilności pozwala na internacjonalizację swoich działań poprzez realizację jednego z następujących celów:

 • odkrywanie bogatego dziedzictwa kulturowego Europy w celu informowania lub inspirowania własnej kreatywność;
 • współtworzenia lub wspólnego rozwoju sztuki z innych krajów;
 • brania udziału w edukacji pozaformalnej;
 • rozwijania lub pogłębiania międzynarodowych relacji zawodowych.

Należy pamiętać, że program mobilności nie może być wykorzystany wyłącznie do sfinansowania podróży artystów w celu zaprezentowania swoją pracy w profesjonalnej oprawie (wernisaż, wystawa, koncert, performance).

Kto może złożyć wniosek?

 • indywidualni artyści i specjaliści z sektora kultury lub grupa osób (od 2 do 5 osób) będących osobami fizycznymi;
 • w wieku  powyżej 18 lat;
 • ze wszystkich sektorów kultury i kreatywnych | architektura, dziedzictwo kulturowe, projektowanie i projektowanie mody, przekłady literackie, muzyka, sztuki sceniczne i sztuki wizualne;
 • legalnie przebywający w jednym z krajów programu Kreatywna Europa;
 • wnioskodawcy zamieszkujący na Ukrainie wyjątkowo będą mieli możliwość ubiegać się o „mobilność wirtualną”

Jakie są wymagania formalne?

Pierwszy nabór wniosków trwa od 10 października 2022 do 31 maja 2023 do godziny 23:59. W ostatnim dniu danego miesiąca nadesłane wnioski zostaną ocenione. Najlepsze aplikacje będą wybrane do finansowania, z jednoczesnym  uwzględnieniem całkowitego dostępnego budżetu.

Daty graniczne (oceny wniosków) są następujące:

 • w roku 2022: 31 października i 31 grudnia
 • w roku 2023: 31 stycznia, 28 lutego, 31 marca, 30 kwietnia i 31 maja.

Jakie są warunki formalne?

 • czas trwania mobilności obejmuje czas podróży i realizację projektu –  dla jednej osoby czas trwania powinien wynosić od 7 do 60 dnia w przypadku grup osób (od 2 do 5 osób) czas realizacji projektu powinien wynosić od 7 i 21 dni;
 • mobilność musi być realizowana w ciągu jednego roku, począwszy od podpisania umowy o dotację;
 • mobilność musi być nieprzerwana i odbywać się w jednym miejscu;
 • wnioski należy składać w języku angielskim, online za pośrednictwem Goethe-Application Portal, do 31 maja 2023 r. do godziny 23:59;
 • każdy wnioskodawca będzie mógł złożyć tylko jeden wniosek jako osoba fizyczna lub grupy w ramach pierwszego naboru, który trwa do 31 maja 2023 r.
 • beneficjenci, którzy wcześniej otrzymali dofinansowanie z programu i-Portunus, są uprawnieni aby złożyć wniosek, ale pierwszeństwo będą mieli kandydaci aplikujący po raz pierwszy;
 • wsparcie mobilności nie może być przyznawane z mocą wsteczną na działania i projekty już zakończone.

W przypadku aplikacji grupowych:

 • „Grupa” to stała liczba osób (od 2 do 5 osób) mających taki sam spójny projekt mobilności. Osoby z grupy mogą pochodzić z różnych krajów, ale projekt mobilności wymaga, aby grupa podróżowała do tego samego kraju przeznaczenia w tym samym okresie;
 • jedna osoba („lider grupy”) musi złożyć wniosek dla całej grupy;
 • lider grupy musi przedstawić jedno portfolio artystyczne dla grupy i indywidualne życiorysy każdego członka grupy.

Jak obliczyć kwotę dofinansowania?

Wsparcie finansowe składa się z dwóch elementów:

 • kosztów stałych – koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca przeznaczenia i diety dziennej na zakwaterowanie i utrzymanie;
 • kosztów dodatkowych – opartych na indywidualnych potrzebach.

Wnioski wypełnia się w wersji online za pomocą portalu Goethe-Application Portal.

Więcej informacji: https://culture.ec.europa.eu/news/apply-now-new-culture-moves-europe-call-for-artists

Reklama