Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, małe dotacje w zadaniu: Organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych w...

Reklama
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, małe dotacje w zadaniu: Organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w 2022 r
Nabór od 30.09.2022 do 08.11.2022 13:26
Dzielnica Wesoła
Łączny budżet 22 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN

Zadania mogą być realizowane do 20.12.2022 r.

Termin składania ofert do 10.11.2022 r. lub do chwili wyczerpania środków.

  • Zadanie powinno być kierowane przede wszystkim do mieszkańców dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.
  • Sugerowany termin rozpoczęcia realizacji zadania publicznego to 40 dni kalendarzowych od dnia złożenia oferty w Generatorze Witkac.
  • Kwota dofinansowania/finansowania zadania nie może przekroczyć 10 000 zł, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni, jednak nie dłużej niż do 20 grudnia 2022 r.
  • Nabór ofert trwa od momentu dostępności środków do 10.11.2022 r. lub do chwili ich wyczerpania.
  • Miejsce realizacji: teren dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.
  • Organizacja decyduje o tym, czy zadanie będzie realizowane poprzez powierzenie (finansowanie projektu) czy wsparcie (dofinansowanie).

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie/finansowanie realizacji zadania publicznego przez oferenta jest złożenie oferty za pośrednictwem Generatora (witkac.pl) wraz z ewentualnymi załącznikami.

Dofinansowane/finansowane mogą być jedynie zadania publiczne które są określone w ustawie. Na dane zadanie organizacja może otrzymać dotacje tylko z jednego biura albo dzielnicy. W przypadku stwierdzenia otrzymania wcześniej dotacji z budżetu m.st. Warszawy na to samo zadanie lub jego część – oferta nie będzie rozpatrywana.

 

 

 

Źródło: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama