Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Nabór ofert pomoc obywatelom Ukrainy - zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w 2022 roku

Reklama
Nabór od 27.09.2022 do 04.10.2022 15:30
Departament Kultury, Promocji i Sportu
Łączny budżet 312 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 312 tys. PLN
Młodzież, Dzieci

Prezydent Miasta Białegostoku zaprasza do składania ofert na realizację zadania publicznego w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym pn.: Rozwój sprawności fizycznej dzieci z Ukrainy w różnych dyscyplinach sportowych z elementami integracji pokoleniowej w 2022 roku. 

Nabór ofert odbywa się w trybie Zarządzenia nr 1070/22 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 20 września 2022 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie, sposobie rozliczania oraz kontroli dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w celu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z pominięciem otwartego konkursu ofert. Nabór skierowany jest do organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie powierzenia wykonywania zadań publicznych.

Zadanie będzie obejmowało prowadzenie treningów sportowych dla dzieci i młodzieży z Ukrainy, udział we współzawodnictwie sportowym, rozwój umiejętności w różnych dyscyplinach sportowych (indywidualnych i drużynowych). Ważnym elementem będzie integracja i rywalizacja w mieszanych zespołach dzieci i młodzieży z Ukrainy i Polski.

Zadanie finansowane przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF)

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama