Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczych- zapewnienie gotowości bojowej jednostkom ochrony przeciwpożarowej włączonym do Krajowego...

Reklama
Przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczych- zapewnienie gotowości bojowej jednostkom ochrony przeciwpożarowej włączonym do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w Gminie Miejskiej Iława
Nabór od 28.09.2022 do 19.10.2022 15:15
Urząd Miasta Iława
Łączny budżet 384,997 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje od 384,997 tys. do 384,997 tys. PLN
Burmistrz Miasta Iławy, Urząd Miasta Iława ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczych- zapewnienie gotowości bojowej jednostkom ochrony przeciwpożarowej włączonym do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w Gminie Miejskiej Iława.

Konkurs ofert obejmuje wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miejskiej Iława z zakresu ratownictwa i ochrony ludności.

Przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczych- zapewnienie gotowości bojowej jednostkom ochrony przeciwpożarowej włączonym do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w Gminie Miejskiej Iława.

 

Wysokość środków finansowych na wsparcie realizacji zadania wynosi 384997,00 zł, wymagany wkład finansowy w realizację zadania publicznego, nie mniej niż 20% wysokości kwoty zadania.

Przy realizacji zadania publicznego zleceniobiorca powinien dążyć do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – kierować się zasadami, które reguluje ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062) nakładającą na podmioty publiczne oraz na inne podmioty korzystające ze środków publicznych, obowiązek zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama