Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Reklama
Nabór od 27.09.2022 do 31.10.2022 23:59
Fundacja Polska Liga Walki z Rakiem
biuro@ligawalkizrakiem.pl
Łączny budżet 80 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 3 tys. do 13 tys. PLN
Chorzy, Rodziny
Realizując cele Statutowe Fundacji, Zarząd Polskiej Ligi Walki z Rakiem ma zaszczyt ogłosić rozpoczęcie naboru do VI edycji konkursu Onkogranty, w którym poszukujemy nowych, dotychczas nie finansowanych przez inne instytucje projektów eksperckich i edukacyjnych, twórczo nawiązujących do Strategii Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024.

Realizując cele Statutowe Fundacji, Zarząd Polskiej Ligi Walki z Rakiem ma zaszczyt ogłosić rozpoczęcie naboru do VI edycji konkursu Onkogranty, w którym poszukujemy nowych, dotychczas nie finansowanych przez inne instytucje projektów eksperckich i edukacyjnych, twórczo nawiązujących do Strategii Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024.

Podstawowym celem Funduszu jest aktywizacja i wsparcie inicjatyw zgłaszanych m.in. przez organizacje pozarządowe, szkoły, instytucje naukowe, zespoły badawcze i przedsiębiorstwa. Wsparcie udzielane będzie w formie grantów przyznawanych w drodze otwartego konkursu. 

W VI edycji najlepsze projektu zostaną wyłonione w trzech kategoriach:

  • Edukacja chorych na nowotwory
  • Wsparcie dla rodzin i bliskich chorych na nowotwory 
  • Życie po raku

Termin zgłaszania projektów upływa 31 października 2022 r.

Wyniki VI edycji Konkursu zostaną ogłoszone do 18 stycznia 2023 r.

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie: https://ligawalkizrakiem.pl/projekty/onkologiczny-fundusz-grantowy/konkurs-onkogranty-vi

Reklama