Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Prowadzenie w 2023 roku Placówki Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej na terenie Gminy Radzymin

Reklama
Nabór od 29.09.2022 do 23.10.2022 23:59
Referat Partycypacji i Polityki Społecznej
Łączny budżet 300 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 300 tys. PLN
Młodzież
Urząd Miasta i Gminy Radzymin, Referat Partycypacji i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie w 2023 roku Placówki Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej na terenie Gminy Radzymin.

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez wspieranie rodzinyw zakresie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci i młodzieży z rodzin przeżywających trudnościw wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych poprzez realizację zadania publicznego w przedmiocie prowadzenia Placówki Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej w 2023 roku.

Uczestnicy/odbiorcy zadania:

Co najmniej 30 dzieci i młodzieży w wieku szkolnym – dwie grupy wiekowe po 15 dzieci:

- grupa pierwsza w przedziale wiekowym 6-12,

- grupa druga w przedziale wiekowym 13-18,

zamieszkałych na terenie Gminy Radzymin, pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych.

Zapewnienie wsparcia rodzicom poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego posiadającej kadrę, która obejmie dzieci i młodzież opieką i wychowaniem, pomoże w nauce, zorganizuje czas wolny, zabawy i zajęcia sportowe oraz wspomoże rozwój zainteresowań, a także wpłynie na świadomość dzieci w dziedzinie prowadzenia zdrowego stylu życia wolnego od nałogów i używek i korzyści z tego płynących. 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama