Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych z zakresu: przeciwdziałanie uzależnieniom...

Reklama
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych z zakresu: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Nabór od 21.09.2022 do 12.10.2022 15:00
Referat Organizacyjny
Łączny budżet 30 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci, Osoby uzależnione
Urząd Gminy i Miasta Dobczyce, Referat Organizacyjny ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych z zakresu: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Celem konkursu jest zwiększenie ofert rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych będących alternatywą wobec  niepożądanych zachowań  związanych z używaniem środków psychoaktywnych oraz zagospodarowanie wolnego czasu dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od nauki oraz mieszkańców Gminy Dobczyce poprzez:

a) organizację i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych połączonych z elementami profilaktyki uzależnień,

b) organizację i prowadzenie   cyklicznych otwartych  spotkań integracyjnych,  zabaw,  imprez i konkursów z elementami profilaktyki uzależnień,

c) organizację  otwartych imprez sportowo-rekreacyjnych  dla mieszkańców  połączonych z kampanią edukacyjną z zakresu profilaktyki uzależnień.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama