Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak zapewnić niezależne finansowanie Twojej fundacji, stowarzyszeniu? Kurs online i poradnik PDF czeka na Ciebie. Kup pakiet o fundraisingu w NGO

Działania edukacyjne na rzecz mieszkańców Warszawy w 2022 roku

Reklama
Nabór od 21.09.2022 do 30.11.2022 16:00
Biuro Edukacji
Łączny budżet 300 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN

Oferty należy składać za pośrednictwem Generatora Wniosków.

Przy ocenie ofert będzie brana pod uwagę zgodność proponowanych działań z założeniami Strategii #Warszawa2030, a także jakość wykonania zadania, zgodność założonych rezultatów z celami zadania, realność ich osiągnięcia i sposób monitoringu, kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie, opis kosztów realizacji zadania publicznego (kalkulacja) i struktura wkładu własnego. Uwzględnione będą także informacje i opinie dotyczące realizowania podobnych działań edukacyjno-wychowawczych w latach 2018-2022, w tym projektów dofinansowanych ze środków m.st. Warszawy. Oferent jest zobowiązany do stosowania zapisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama