Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz dostawać artykuły wybrane przez redakcję ngo.pl specjalnie dla Ciebie? Przeczytaj najciekawsze teksty publicystyczne. Zamów bezpłatny newsletter Magazyn NGO.PL na weekend!

Organizacja imprez sportowych o zasięgu międzynarodowym w hokeju na lodzie i tenisie stołowym

Reklama
Nabór od 21.09.2022 do 12.10.2022 15:30
Wydział Sportu
Łączny budżet 55 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje od 1 do 55 tys. PLN
Miasto Poznań, Wydział Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizacja imprez sportowych o zasięgu międzynarodowym w hokeju na lodzie i tenisie stołowym.

1. Zadaniem objęte są imprezy sportowe organizowane na terenie miasta Poznania.

2. Obecna edycja konkursu dotyczy imprez o zasięgu międzynarodowym w hokeju na lodzie i tenisie stołowym.

3. Dotacja nie może stanowić więcej niż 80% całkowitego finansowego kosztu realizacji zadania.

4. Nie dopuszcza się możliwości wykazania do wykorzystania, w ramach środków własnych oferenta, wkładu rzeczowego.

5. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć środków pochodzących z dotacji pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidzianych kosztów,
w wielkości:

- zwiększenie kosztów nie więcej niż 15%;

- zmniejszenie kosztów w dowolnej wysokości, o ile nie wpłynie to znacząco na realizację zadania

6. Do oferty należy dodać załącznik w formie tabeli kosztorysowej z podziałem przedstawionych w ofercie kosztów na udział dotacji i środków własnych.

7. Podmiot któremu przyznano dotację przesyła do akceptacji Wydziału Sportu materiały produkowane w ramach działań promocyjnych.

8. Warunkiem koniecznym jest przeznaczenie 30% środków z dotacji na promocję zadania.

9. Określając w ofercie termin realizacji zadania, należy przewidzieć okres niezbędny do przygotowania, realizacji i zgromadzenia dokumentacji potwierdzającej wydatkowanie środków finansowych, jednak nie wcześniej niż od 31 października 2022 r. i nie później niż 31 grudnia 2022 r.

10. Oferent przy realizacji zadania odpowiedzialny jest za uwzględnienie wymagań określonych w ustawie o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z późn. zm.).

11. Oferent ma obowiązek dostosowywania oferty do obowiązujących w Polsce obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, w szeczególności śledzeniea komunikatów, wytycznych i zaleceń Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i innych właściwych służb i organów.

Proponowane rezultaty: liczba uczestników, liczba meczów w ramach rozgrywek/turnieju;

Proponowane sposoby monitorowania: lista zgłoszeniowa/startowa, terminarze, tabele;

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama