Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Konkurs ofert: Ogólnopolski turniej tańca z udziałem par osób niepełnosprawnych w 2022 roku

Reklama
Nabór od 16.09.2022 do 10.10.2022 12:00
Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia
Łączny budżet 40 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Osoby z niepełnosprawnościami
Prezydenta Wrocławia ogłosi otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod tytułem: Ogólnopolski turniej tańca z udziałem par osób niepełnosprawnych w 2022 roku.

Forma: wsparcie.

CEL REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
Wzbogacenie oferty sportowej Wrocławia poprzez ogólnopolski turniej tańca z udziałem osób niepełnosprawnych skierowany do szerokiej grupy uczestników.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
Rozpoczęcie od 15 października 2022 roku, zakończenie do 31 grudnia 2022 roku.

UWAGA: W ofercie należy wpisać rzeczywisty okres realizacji zadania publicznego, który nie będzie wykraczał poza wskazane terminy.

OPIS ZADANIA PUBLICZNEGO

Zadanie ma polegać ma na organizacji i przeprowadzeniu ogólnopolskiego turnieju tańca z udziałem par osób niepełnosprawnych w różnych kategoriach wiekowych na terenie Wrocławia. Oferent musi dysponować własną lub wynajętą bazą sportową odpowiednią przygotowaną do danej dyscypliny oraz wykwalifikowaną kadrą. Turniej musi być prowadzony i nadzorowany przez jedną organizację pozarządową.

Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia większej liczby ofert, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych.

Oferty należy wypełnić i wygenerować w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji NGO GENERATOR. Oferty po wydrukowaniu z aplikacji NGO GENERATOR należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony oferenta i złożyć w wersji papierowej każda strona oferty w formacie A4 w Wydziale Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia ulica Gabrieli Zapolskiej 4, pokój 120. 

W przypadku braku możliwości wejścia do Urzędu, prosimy o kontakt z sekretariatem Wydziału Partycypacji Społecznej pod numerem (71) 777 86 68. Pracownik odbierze od Państwa dokumenty.

Reklama