Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Reklama
Nabór od 16.09.2022 do 17.10.2022 23:59
Dział Programów Wsparcia Finansowego
Łączny budżet 1 mln PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje od 20 tys. do 500 tys. PLN

Program dotacyjny Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów adresowany jest do instytucji kultury będących muzeami wpisanymi do Państwowego Rejestru Muzeów, z wyłączeniem muzeów prowadzonych bądź współprowadzonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, chyba że są jednocześnie wpisanymi do rejestru instytucji kultury jednostki samorządu terytorialnego. W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zadań mających na celu zakup pojedynczego obiektu lub kolekcji, z wyłączeniem sztuki współczesnej, której zakup możliwy jest w ramach programu dotacyjnego "Narodowa Kolekcja Sztuki Współczesnej". Dofinansowanie ma charakter celowy i może być wydatkowane wyłącznie na zakup danego obiektu lub kolekcji oraz koszty podatkowe lub aukcyjne, jeśli takie występują.

Podstawowe informacje:

- zadanie może trwać maksymalnie 90 dni i może być zrealizowane w okresie od 16.09.2022 do 31.12.2022;

- w ramach zadania wymagana jest realizacja zamkniętego katalogu działań określonego w regulaminie programu w §6 ust.7;

- wnioskodawca może złożyć w 1 naborze 1 wniosek.

Do wniosku należy załączyć:

- obligatoryjnie: skany 2 opinii eksperckich nt. autentyczności i wyceny​ oraz dokumentację wizualną obiektu lub kolekcji planowanych do zakupu;

- dodatkowo, jeśli muzeum posiada, skany: polityki gromadzenia zbiorów oraz dokumentu określającego procedury muzeum w zakresie nabywania obiektów.

 

Wnioski poprawne formalnie poddane zostaną ocenie merytorycznej i strategicznej.

 

Publikacja wyników na stronie nimoz.pl.

 

Przed złożeniem oferty prosimy o zapoznanie się z regulaminem programu dostępnym w dokumentacji konkursowej oraz na stronie NIMOZ.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

https://www.nimoz.pl/dzialalnosc/wsparcie-finansowe/rozbudowa-zbiorow-muzealnych 

https://bip.nimoz.pl/p,65,program-rozbudowa-zbiorow-muzealnych 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama