Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Wspieranie inicjatyw tworzących warunki do rozwoju form twórczości artystycznej

Reklama
Nabór od 14.09.2022 do 05.10.2022 23:59
Urząd Gminy i Miasta Grójec
Łączny budżet 20 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 10 tys. do 20 tys. PLN
Urząd Gminy i Miasta Grójec, Urząd Gminy i Miasta Grójec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wspieranie inicjatyw tworzących warunki do rozwoju form twórczości artystycznej..

       Konkurs na realizację zadań z zakresu kultury, ochrony dóbr kulturalnych i dziedzictwa narodowego w 2022 roku.

Wspieranie inicjatyw tworzących warunki do rozwoju form twórczości amatorskiej.

Cele zadania: Wspieranie artystycznej twórczości amatorskiej, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży oraz seniorów; Upowszechnianie kultury poprzez produkcję i prezentację amatorskich wydarzeń artystycznych z różnych dziedzin sztuki; Aktywizacja osób z różnych środowisk i grup wiekowych poprzez wspieranie i upowszechnianie ich artystycznej twórczości, celem wzmacniania integracji społecznej.

Główne cechy  i przykładowe rezultatyZadania mogą być realizowane w różnych formach między innymi jako warsztaty, przeglądy, pojedyncze wydarzenia kulturalne, itp.

Przykładowe oczekiwane rezultaty i wskaźniki:

1. Liczba osób zaangażowana w amatorską twórczość z uwzględnieniem młodzieży i seniorów. 

2. Produkcje powstałe w wyniku realizacji zadania.

3. Liczba osób zaangażowana w realizację zadania.

4. Wzrost aktywności twórczej i zainteresowania nią wśród młodzieży i seniorów.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama