Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Małe dotacje - wzbogacenie oferty kulturalnej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Reklama
Nabór od 16.09.2022 do 10.10.2022 23:59
Dzielnica Bemowo
Łączny budżet 23,59 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
  • Małe dotacje z zakresu kultury,sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2022 roku.
  • Środki z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego z wykorzystaniem dostępnych obiektów zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Bemowo (m.in. Instytucje Kultury, Miejsca Aktywności Lokalnej, publiczne placowki oświatowe, obiekty kościelne, Ośrodek Pomocy Społecznej, Aleja Sportów Miejskich) na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. Zadanie może zostać zrealizowane jedynie przez podmioty dysponujące miejscem/ami umożliwiającymi prowadzenie programu kulturalnego (przedstawionego w formie m.in. rekomendacji, listu intencyjnego, wiążącej korespondencji zainetesowanych stron).
  • Kwota dofinansowania/finansowania  zadania nie może przekroczyć 10 000 złotych.
  • Termin realizacji zadania musi zawierać się w danym roku kalendarzowym (tj. nie może przekraczać roku budżetowego).
  • Organizacja decyduje o tym, czy jest to zadanie o powierzenie (finansowanie projektu), czy też wsparcie (dofinansowanie).
  • Na dane zadanie organizacja może otrzymać dotację tylko z jednego biura albo dzielnicy. W przypadku stwierdzenia otrzymania wcześniej dotacji z budżetu m.st. Warszawy na to samo zadanie lub jego część – oferta nie będzie rozpatrywana.
  • Nie przewiduje się możliwości pobierania opłat od uczestników zadania.
  • Oferty muszą spełniać wymagania dot. zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami!
Źródło: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama