Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Konkurs ofert: Aktywny dzieciak – zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Reklama
Nabór od 13.09.2022 do 05.10.2022 12:00
Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia
Łączny budżet 60 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Dzieci
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt. Aktywny dzieciak – zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

Forma: Powierzenie.

CEL REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Promowanie regularnej aktywności fizycznej wśród dzieci w wieku szkolnym oraz profilaktyka antyalkoholowa i przeciwdziałanie uzależnieniom.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Rozpoczęcie od 14.10.2022 roku, zakończenie do 31.12.2022 roku.

UWAGA: W ofercie należy wpisać rzeczywisty okres realizacji zadania publicznego, który nie będzie wykraczał poza wskazane terminy.

OPIS ZADANIA PUBLICZNEGO

Zadanie polega na organizacja i przeprowadzeniu zajęć ogólnorozwojowych z elementami gimnastyki, aerobiku, tańca, gier zespołowych, w wymiarze co najmniej 2 godziny zegarowe zajęć tygodniowo. Zadaniem należy objąć co najmniej 18 grup w 8 placówkach szkolnych. Dodatkowo należy przeprowadzić co najmniej 2 godzin zegarowe miesięcznie zajęć z profilaktyki antyalkoholowej i przeciwdziałania uzależnieniom dla każdej z grup. Zadanie jest skierowane do dzieci w wieku wczesnoszkolnym (6-10 lat) przebywających w świetlicach szkolnych, których organem prowadzącym jest Gmina Wrocław.

Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia większej liczby ofert, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych.

Oferty należy wypełnić i wygenerować w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji NGO GENERATOR. Oferty po wydrukowaniu z aplikacji NGO GENERATOR należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony oferenta i złożyć w wersji papierowej każda strona oferty w formacie A4 w Wydziale Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia ulica Gabrieli Zapolskiej 4, pokój 120. 

W przypadku braku możliwości wejścia do Urzędu, prosimy o kontakt z sekretariatem Wydziału Partycypacji Społecznej pod numerem (71) 777 86 68. Pracownik odbierze od Państwa dokumenty.

Reklama