Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Młodzieżowe MINIGRANTY - NOWEFIO 2022 dla województwa łódzkiego

Reklama
Nabór od 19.09.2022 do 05.10.2022 15:00
Łódzki Akcelerator Obywatelski
Łączny budżet 48 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 tys. do 3 tys. PLN
Młodzież

UWAGA!!!

Przedłużamy termin naboru do 05.10.2022 godz. 15.00

 

 

Zachęcamy do udziału w konkursie

ŁÓDZKIEGO AKCELERATORA OBYWATELSKIEGO

„Młodzieżowe MINIGRANTY - NOWEFIO 2022 dla województwa łódzkiego”​ - Konkurs 2022-1M

Łódzki Akcelerator Obywatelski to inicjatywa instruktorów Okręgu Łódzkiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, której celem jest m.in.:

  • zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne,
  • zwiększenie uczestnictwa obywateli w sprawach publicznych,
  • zaangażowanie młodych ludzi w realizacje projektów obywatelskich,
  • zwrócenie uwagi na ważność podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

Projekt jest dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Miejscem realizacji Projektu są następujące powiaty województwa łódzkiego:
a. brzeziński,
b. łaski,
c. łódzki wschodni,
d. pabianicki,
e. poddębicki,
f. rawski,
g. skierniewicki,
h. tomaszowski,
i. zduńskowolski,
j. zgierski,
k. miasto Łódź,
l. miasto Skierniewice.

W ramach niniejszego konkursu można się ubiegać o środki do 3000 zł na wsparcie grupy nieformalnej realizującej działnie ze sfery pożytku publicznego – szczegóły w regulaminie konkursu.

W naborze można złożyć maksymalnie jeden wniosek!

Ogłoszenie kokursu 19 września 2022 roku.

Nabór wniosków trwa od 19 września 2022 roku od godz. 10:00, do 03 października 2022 roku do godz. 15:00. (w uzasadnionych przypadkach termin może być wydłużony)

Projekty mogą być realizowane w okresie od 10 października do 30 listopada 2022 roku. (szczegóły w regulaminie)

Wszelkie informacje o konkursie dostępne są na stronie AKCELERATORA: www.lao.org.pl.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z biurem ŁÓDZKIEGO AKCELERATORA OBYWATELSKIEGO:

Łódź, ul. Rewolucji 1905 r 9 lok 35, (siedziba Okręgu Łódzkiego ZHR)
+48 502 293 115
e-mail: info@lao.org.pl

TWÓJ POMYSŁ + NASZE WSPARCIE = GWARANTOWANY SUKCES

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama