Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz dostawać artykuły wybrane przez redakcję ngo.pl specjalnie dla Ciebie? Przeczytaj najciekawsze teksty publicystyczne. Zamów bezpłatny newsletter Magazyn NGO.PL na weekend!

Otwarty konkurs grantowy na projekty w programie Wspieramy Ukrainę

Reklama
Nabór od 12.09.2022 do 05.10.2022 12:00
Fundacja Edukacja dla Demokracji
e-mail: ukraina@fed.org.pl
Łączny budżet 440 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 22 tys. PLN
Cudzoziemcy, migranci
Specjalny program grantowy „Wspieramy Ukrainę” jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW), realizowanym przez Fundację Edukacja dla Demokracji (FED). Jest on skierowany do organizacji pozarządowych niosących pomoc ludności cywilnej w Ukrainie, a także uchodźcom wojennym trafiającym do Polski. Celem Programu jest wsparcie ww. odbiorców w kontekście różnych wyzwań wynikających z wojny w Ukrainie.

Zapraszamy do składania wniosków w jesiennym naborze w otwartym konkursie grantowym na projekty w programie Wspieramy Ukrainę. Celem Programu jest wsparcie odbiorców w kontekście różnych wyzwań wynikających z wojny w Ukrainie. Dofinansowanie mogą otrzymać samodzielne inicjatywy polskich organizacji, a także inicjatywy realizowane wraz z partnerami polskimi i ukraińskimi.

Celem konkursu jest poprawienie dostępu do edukacji formalnej (szkolnej i przedszkolnej) i pozaformalnej dzieci i młodzieży z Ukrainy, przebywających w Polsce w związku z wojną w ich kraju oraz tych pozostających w Ukrainie. Cel ten Wnioskodawcy mogą realizować samodzielnie lub we współpracy z partnerami z Polski lub/i z Ukrainy.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 22.000 zł.
Termin składania wniosków upływa 05 października 2022 r. o godz. 12.00 (w południe).

Maksymalna kwota dotacji: do 22.000 zł

Liczba wniosków: Jeden Wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek

Okres realizacji projektów: 10 listopada 2022 r. – 30 czerwca 2023 r.

Koszty administracyjne: do 20% wnioskowanej dotacji

Wkład własny: nie wymagany

Termin składania wniosków: do 5 października 2022 r., godz. 12:00 (w południe), w generatorze wniosków FED

Pula środków w konkursie: 440 000 zł

Kto może ubiegać się o dotację: wnioski mogą składać polskie organizacje pozarządowe – fundacje; stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe), osoby prawne i jednostki organizacyjne – działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele i działalność obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
Z możliwości ubiegania się o dofinansowanie wyłączone są uczniowskie kluby sportowe (UKS) oraz kluby sportowe (KS), a także koła gospodyń wiejskich nie wpisane do KRS.

Dotację można otrzymać na działania w następujących obszarach:

  • wsparcie funkcjonowania dzieci i młodzieży oraz ich edukacji formalnej i pozaformalnej, szkolnej i przedszkolnej w czasie pobytu w Polsce;
  • poprawa warunków dostępu do edukacji formalnej i pozaformalnej dzieci i młodzieży pozostającej w Ukrainie.

Pełna informacja o w/w obszarach tematycznych, formularz wniosku, formularz budżetu oraz Regulamin konkursu dostępny jest na stronie programu Wspieramy Ukrainę.

e-mail: ukraina@fed.org.pl

Bieżące informacje o działaniach w programie oraz o planowanych konkursach i innych aktywnościach i można uzyskać na stronie Fundacji Edukacja dla Demokracji.

Źródło: Fundacja Edukacja dla Demokracji
Reklama