Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs grantowy na projekty w programie Wspieramy Ukrainę

Reklama
Nabór od 12.09.2022 do 05.10.2022 12:00
Fundacja Edukacja dla Demokracji
e-mail: ukraina@fed.org.pl
Łączny budżet 440 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 22 tys. PLN
Cudzoziemcy, migranci
Specjalny program grantowy „Wspieramy Ukrainę” jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW), realizowanym przez Fundację Edukacja dla Demokracji (FED). Jest on skierowany do organizacji pozarządowych niosących pomoc ludności cywilnej w Ukrainie, a także uchodźcom wojennym trafiającym do Polski. Celem Programu jest wsparcie ww. odbiorców w kontekście różnych wyzwań wynikających z wojny w Ukrainie.

Zapraszamy do składania wniosków w jesiennym naborze w otwartym konkursie grantowym na projekty w programie Wspieramy Ukrainę. Celem Programu jest wsparcie odbiorców w kontekście różnych wyzwań wynikających z wojny w Ukrainie. Dofinansowanie mogą otrzymać samodzielne inicjatywy polskich organizacji, a także inicjatywy realizowane wraz z partnerami polskimi i ukraińskimi.

Celem konkursu jest poprawienie dostępu do edukacji formalnej (szkolnej i przedszkolnej) i pozaformalnej dzieci i młodzieży z Ukrainy, przebywających w Polsce w związku z wojną w ich kraju oraz tych pozostających w Ukrainie. Cel ten Wnioskodawcy mogą realizować samodzielnie lub we współpracy z partnerami z Polski lub/i z Ukrainy.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 22.000 zł.
Termin składania wniosków upływa 05 października 2022 r. o godz. 12.00 (w południe).

Maksymalna kwota dotacji: do 22.000 zł

Liczba wniosków: Jeden Wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek

Okres realizacji projektów: 10 listopada 2022 r. – 30 czerwca 2023 r.

Koszty administracyjne: do 20% wnioskowanej dotacji

Wkład własny: nie wymagany

Termin składania wniosków: do 5 października 2022 r., godz. 12:00 (w południe), w generatorze wniosków FED

Pula środków w konkursie: 440 000 zł

Kto może ubiegać się o dotację: wnioski mogą składać polskie organizacje pozarządowe – fundacje; stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe), osoby prawne i jednostki organizacyjne – działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele i działalność obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
Z możliwości ubiegania się o dofinansowanie wyłączone są uczniowskie kluby sportowe (UKS) oraz kluby sportowe (KS), a także koła gospodyń wiejskich nie wpisane do KRS.

Dotację można otrzymać na działania w następujących obszarach:

  • wsparcie funkcjonowania dzieci i młodzieży oraz ich edukacji formalnej i pozaformalnej, szkolnej i przedszkolnej w czasie pobytu w Polsce;
  • poprawa warunków dostępu do edukacji formalnej i pozaformalnej dzieci i młodzieży pozostającej w Ukrainie.

Pełna informacja o w/w obszarach tematycznych, formularz wniosku, formularz budżetu oraz Regulamin konkursu dostępny jest na stronie programu Wspieramy Ukrainę.

e-mail: ukraina@fed.org.pl

Bieżące informacje o działaniach w programie oraz o planowanych konkursach i innych aktywnościach i można uzyskać na stronie Fundacji Edukacja dla Demokracji.

Źródło: Fundacja Edukacja dla Demokracji
Reklama