Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Małe dotacje w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy na 2022 rok z zakresu upowszechniania kultury fizycznej...

Reklama
Małe dotacje w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy na 2022 rok z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych
Nabór od 12.09.2022 do 31.10.2022 15:00
Dzielnica Ursynów
Łączny budżet 8,711 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Osoby z niepełnosprawnościami

Zadanie dotyczy zorganizowania integracyjnej imprezy sportowo – rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży zamieszkałych lub uczących się na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

W propozycjach programowych imprez powinno być przewidzianych szereg konkurencji dostosowanych do wieku i sprawności uczestników, prostych i niewymagających specjalistycznego treningu. W zawodach, grach i na stanowiskach rekreacyjnych powinno występować umiarkowane współzawodnictwo.

 

Szczegóły  realizacji zadania:

Miejsce realizacji: Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy.

Zadanie może być realizowane od 24.10.2022 do 23.12.2022

Termin realizacji zadania nie dłuższy niż 90 dni.

Sugerowany termin rozpoczęcia realizacji zadania publicznego to 40 dni kalendarzowych od dnia złożenia oferty.

Termin realizacji zadania musi zawierać się w danym roku kalendarzowym (tj. nie może przekraczać roku budżetowego). Zadanie musi zakończyć się do 23 grudnia 2022 r.

O tym, czy jest to zadanie o powierzenie (czyli finansowanie projektu), czy też wsparcie (dofinansowanie), decyduje organizacja.

Na dane zadanie organizacja może otrzymać dotację tylko z jednego biura albo dzielnicy. W przypadku stwierdzenia otrzymania wcześniej dotacji z budżetu m.st. Warszawy na to samo zadanie lub jego część – oferta nie będzie rozpatrywana.

Wysokość dofinansowania lub finansowania jednego zadania publicznego nie przekroczy kwoty 10 000 zł.

Łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w trybie określonym w art. 19a ust. 1 tej ustawy, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł.

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie/finansowanie realizacji zadania publicznego przez oferenta jest złożenie oferty za pośrednictwem Generatora.

Nie przewiduje się możliwości pobierania opłat od uczestników zadania.

Zgodnie z zarządzeniem nr 1097/2021 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2021 r., nie ma obowiązku składania wersji papierowej oferty oraz potwierdzenia.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama