Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Otwarty konkurs ofert w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych

Reklama
Nabór od 11.09.2022 do 02.10.2022 23:59
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim
Łączny budżet 10 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim, Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych.

Ogłasza się otwarte konkursy ofert w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych tj. spoza budżetu powiatu  drawskiego na realizację zadań publicznych w Samorządzie Powiatowym w zakresie.działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji.

Na realizację tego zadania planuje się przeznaczyć się z budżetu Powiatu Drawskiego kwotę  10.000,00 zł.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama