Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Fundusz Współpracy Dwustronnej EOG: Małe inicjatywy

Reklama
Nabór od 06.09.2022 do 30.09.2022 16:00
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 22 69 25 562, fwd@kultura.gov.pl
Łączny budżet 297,048 tys. EUR
Do 100% dofinansowania
Dotacje od 10 tys. do 30 tys. EUR
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło nabór wniosków na finansowane „Małej inicjatywy” ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021.

Program Małe Inicjatywy to program mający na celu wsparcie finansowe działań bilateralnych ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia małej i lokalnej działalności. Podstawowym celem Programu jest stworzenie punktu wyjścia do długofalowej i szerszej współpracy pomiędzy instytucjami z Polski i Państw-Darczyńców. 

Mając na uwadze toczącą się na Ukrainie wojnę i miliony uchodźców w Europie, Program pragnie stworzyć możliwości włączenia Ukraińców do inicjatyw. Nie jest to wymóg obowiązkowy, ale włączenie ukraińskich uchodźców z Polski i/lub Państw-Darczyńców może skutkować dodatkowymi punktami oceny.

Całkowita kwota przeznaczona na finansowanie Małych Inicjatyw wynosi 297 048 EUR. Wartość dotacji musi wynosić od 10 000 EUR do 30 000 EUR.

Głównym celem Małej Inicjatywy jest rozwój lokalny i regionalny. Przedmiotem oceny wymiaru lokalnego i regionalnego projektu będzie:    

  • obszar, na którym odbywają się działania i zamierzony efekt (np. tereny oddalone lub słabo dostępne dzielnice miast),   
  • jak planowane działania przyczyniają się do poprawy dostępu do sztuki i kultury mieszkańców (np. planowana oferta kulturalna, zaangażowanie i aktywne zaangażowanie lub poprzez budowanie potencjału lokalnych organizacji kulturalnych),    
  • zakres, w jakim te działania odgrywają centralną rolę w projekcie,    
  • skład partnerstwa i wkład partnerów w poprawę dostępu lub wzmocnienie zdolności lokalnych podmiotów kultury, np. poprzez budowanie zdolności lub wspólne działania. IV. Rodzaje działań Kwalifikujące się działania w ramach Małych Inicjatyw to działania zwiększające wiedzę/specjalizację partnerów na wcześniej uzgodniony temat. 

Działania należy wybrać spośród następujących (można wybrać więcej niż jedno działanie):    

  • tworzenie platform networkingowych zwiększających dostęp do możliwości kulturalnych,    
  • rozwój zawodowy (warsztaty, seminaria, konferencje, szkolenia dla kandydatów),    
  • współpracę z ekspertami w opracowywaniu i testowaniu nowych metod pracy, profesjonalnych planów strategicznych itp.,   
  • działania z elementem budowania potencjału artystów/ekspertów biorących udział w inicjatywie,   
  • planowanie ogólnospołecznych wydarzeń artystycznych lub kulturalnych,    
  • inne, zgodnie z celami naboru Działania mają koncentrować się na dzieleniu się nowo nabytą wiedzą i doświadczeniem z partnerem. Działania mogą być realizowane zarówno online, jak i/lub stacjonarnie.

Termin składania wniosków w języku angielskim w ramach tego naboru upływa 30 września 2022 r. Data rozpoczęcia inicjatywy nie powinna być wcześniejsza niż data decyzji ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego – szacuje się, że decyzja zostanie wydana na przełomie listopada i listopada. oraz grudzień 2022 r. Inicjatywy mogą trwać do 9 miesięcy; muszą jednak zostać zawarte nie później niż 31 października 2023 roku.

Reklama