Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak zapewnić niezależne finansowanie Twojej fundacji, stowarzyszeniu? Kurs online i poradnik PDF czeka na Ciebie. Kup pakiet o fundraisingu w NGO

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej

Reklama
Nabór od 09.09.2022 do 30.09.2022 23:59
Wydział Spraw Społecznych
Łączny budżet 42 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 do 42 tys. PLN
Rodziny, Osoby z niepełnosprawnościami
Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, Wydział Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego ogłasza dnia 09.09.2022 r.otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej

 

I. Rodzaj zadania:

Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego, skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Na realizację zadań w okresie od 03 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości:

42 000,00 zł na realizację świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodziennego, skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, zgodnie z poniższą kalkulacją:

5 dzieci x 14 dni (maksymalny pobyt) = 70 osobodni x 600 zł (koszt jednej doby) = 42.000,00 zł

1. Kwoty mogą ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadania można realizować mniejszym kosztem.

2. Zadania są finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, zwanym dalej Programem.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama