Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak zapewnić niezależne finansowanie Twojej fundacji, stowarzyszeniu? Kurs online i poradnik PDF czeka na Ciebie. Kup pakiet o fundraisingu w NGO

Konkurs ofert: Organizacja i przeprowadzenie gali „Wrocławianka Roku 2022"

Reklama
Nabór od 08.09.2022 do 30.09.2022 12:00
Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia
Łączny budżet 80 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Kobiety
Prezydenta Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt. Organizacja i przeprowadzenie gali „Wrocławianka Roku 2022".

Forma: powierzenie.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Rozpoczęcie od 10.10.2022 roku, zakończenie do 31.12.2022 roku.

UWAGA: W ofercie należy wpisać rzeczywisty okres realizacji zadania publicznego, który nie będzie wykraczał poza wskazane terminy.

OPIS ZADANIA PUBLICZNEGO

Zadanie polegać ma na zorganizowaniu i przeprowadzeniu uroczystej gali „Wrocławianka Roku 2022”, podczas której zostaną wręczone laureatkom wyróżnienia przyznane przez Wrocławską Radę Kobiet. Gala odbędzie się w Narodowym Forum Muzyki 28 listopada 2022 o godzinie 18:00. Najemcą obiektu jest Gmina Wrocław. Po stronie najemcy leżą wszelkie koszty związane z wynajęciem Sali Czerwonej wraz z Foyer 3 na potrzeby organizacji Gali (wraz z garderobami, obsługą widowni, obsługą techniczną i ochroną). 

Z podmiotem wyłonionym w konkursie zostanie podpisana umowa bezkosztowego użyczenia tych pomieszczeń na czas organizacji zadania.

Nagrody wręczane będą w 7 kategoriach:
1. Działalność równościowa;
2. Działalność społeczna i edukacyjna;
3. Działalność pro-ekologiczna;
4. Działalność naukowo-badawcza;
5. Działalność small biznes (mała przedsiębiorczość);
6. Działalność artystyczna – Twórczynie;
7. kategoria specjalna: Teraz młodość - Siła młodości.

Nagrodą będzie przyznanie tytułu „Wrocławianka Roku 2022” w jednej z kategorii oraz okolicznościowa statuetka. Gala planowana jest na ok. 150 osób. Listę osób zaproszonych wskaże Wrocławska Rada Kobiet.

Od podmiotu realizującego zadanie oczekuje się zapewnienia:
• obsługi;
• cateringu w postaci drobnego poczęstunku dla gości (finger food);
• prowadzącego galę;
• oprawy artystycznej gali (zgodnie z preferencjami Wrocławskiej Rady Kobiet);
• zakupu statuetek dla laureatek- zgodnie z wzorem zaakceptowanym przez Wrocławską Radę Kobiet (statuetki zostaną zaprojektowane i wykonane przez artystkę wskazaną przez Wrocławską Radę Kobiet);
• przygotowania lub zlecenia przygotowania krótkiego materiału filmowego prezentującego sylwetki osób nominowanych do nagrody;
• przygotowania i rozesłania zaproszeń na galę;
• zapewnienia organizacji gali;
• transmisji z gali na profilu Wrocławskiej Rady Kobiet na Facebooku;
• ścisłej współpracy z obsługą Narodowego Forum Muzyki w zakresie realizacji wydarzenia;
• dostosowania się do zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i przepisów przeciwpożarowych obowiązujących na terenie obiektu.

Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia większej liczby ofert, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych.

Oferty należy wypełnić i wygenerować w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji NGO GENERATOR. Oferty po wydrukowaniu z aplikacji NGO GENERATOR należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony oferenta i złożyć w wersji papierowej każda strona oferty w formacie A4 w Wydziale Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia ulica Gabrieli Zapolskiej 4, pokój 120. 

W przypadku braku możliwości wejścia do Urzędu, prosimy o kontakt z sekretariatem Wydziału Partycypacji Społecznej pod numerem (71) 777 86 68. Pracownik odbierze od Państwa dokumenty.

Reklama