Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Otwarty konkurs ofert w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych

Reklama
Nabór od 08.09.2022 do 30.09.2022 00:00
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim
Łączny budżet 5 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 5 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim, Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych.

Ogłasza się otwarte konkursy ofert w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych tj. spoza budżetu powiatu  drawskiego na realizację zadań publicznych w Samorządzie Powiatowym w zakresach ochrony i promocji zdrowia oraz naboru kandydatów do komisji opiniującej w przedmiotowym konkursie.

 

Na realizację tego zadania planuje się przeznaczyć się z budżetu Powiatu Drawskiego kwotę  10.000,00 zł.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama