Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Otwarty konkurs ofert w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych tj...

Reklama
Otwarty konkurs ofert w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych tj. spoza budżetu województwa na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa oraz nabór kandydatów do składu komisji opiniującej oferty w przedmiotowym konkursie
Nabór od 09.09.2022 do 30.09.2022 23:59
Wydział Współpracy Społecznej
Łączny budżet 100 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 5 tys. do 100 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział Współpracy Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych tj. spoza budżetu województwa na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa oraz nabór kandydatów do składu komisji opiniującej oferty w przedmiotowym konkursie..

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego z siedzibą w Szczecinie przy ul. Korsarzy 3-4 ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych, tj. spoza budżetu województwa, a także nabór kandydatów do składu komisji opiniującej oferty w przedmiotowym konkursie.

Informacje dotyczące konkursu zostały umieszczone w ogłoszeniu konkursowym zawartym w załączniku do dokumentacji konkursowej. 

 

W ofercie realizacji zadania kierowanej do Województwa Zachodniopomorskiego należy zwrócić szczególną uwagę dotyczącą konieczności zaangażowania przez Oferenta wkładu własnego finansowego na poziomie co najmniej 50% z kwoty wymaganej  w konkursie zewnętrznym określonej jako wkład własny organizacji. Brak zaangażowania wymaganego wkładu finansowego będzie stanowiło o wyłączeniu oferty z dalszego postępowania konkursowego.

Proszę zwrócić uwagę na ograniczenie dotyczące wnioskowanej kwoty dotacji: Wnioskowana dotacja nie może być niższa niż 5 000,00 zł 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama