Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

OTWARTY KONKURS OFERT NR 97/2022 NA POWIERZANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI RAD...

Reklama
OTWARTY KONKURS OFERT NR 97/2022 NA POWIERZANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI RAD OSIEDLI W OBSZARZE DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM W 2022 ROKU
Nabór od 06.09.2022 do 27.09.2022 23:59
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 77 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Seniorzy
Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: OTWARTY KONKURS OFERT NR 97/2022 NA POWIERZANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI RAD OSIEDLI W OBSZARZE DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM W 2022 ROKU.

OTWARTY KONKURS OFERT NR 97/2022 NA POWIERZANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI RAD OSIEDLI W OBSZARZE DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM W 2022 ROKU

Rodzaj zadań publicznych i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację

Planowane wydatki w 2022 roku - 77 000,00 zł

Działania służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów- mieszkańców z terenu Osiedla Rataje

Zadanie dotyczy wyłącznie społeczności Rady Osiedla Rataje (77 000,00 zł)

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama