Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Mocni w promocji Poradnik dla stowarzyszeń i fundacji, które chcą skutecznie mówić o sobie. Zamów PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Konkurs MEiN: Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne – wsparcie integracji międzypokoleniowej

Reklama
Nabór od 30.08.2022 do 23.09.2022 23:59
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Informacje w sprawie programu uzyskać można w Departamencie Programów Naukowych i Inwestycji pod wskazanym adresem e-mail mce@mein.gov.pl.
Łączny budżet 19,7 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 15 tys. do 500 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Minister Edukacji i Nauki ogłosił nowy program „Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne – wsparcie integracji międzypokoleniowej”. Nabór wniosków potrwa do 23 września. Celem inicjatywy jest m.in. rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na budowanie więzi społecznych i rozwijanie współpracy międzypokoleniowej.

Program obejmuje dofinansowanie projektów w zakresie następujących działań skierowanych do podmiotów, o których mowa w art. 2 ustawy - Prawo oświatowe:
1) organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
2) organizowanie wydarzeń, w tym: kursów, szkoleń, spotkań, warsztatów, plenerów, wystaw, konkursów, przeglądów, festiwali, koncertów, widowisk muzycznych, spektakli teatralnych, realizacja działań edukacyjno-animacyjnych, działań interdyscyplinarnych, gier terenowych i mobilnych;
3) inne działania wpisujące się w przedmiot programu, o którym mowa w ust. 1 mające na celu wspieranie systemu oświaty skierowane do podmiotów, o których mowa w art. 2 ustawy - Prawo oświatowe;

Cele programu:

 1. budowanie integracji międzypokoleniowej poprzez zawiązanie na drodze formalnych i intencjonalnych działań łączności między generacjami;
 2. budowanie więzi społecznych i rozwijanie współpracy międzypokoleniowej;
 3. promocja społeczeństwa doceniającego wartości i zasoby każdej generacji oraz jednostki, rolę młodych i starszych w ich rodzinach i społecznościach;
 4. podnoszenie zrozumienia i widoczności wspólnoty interesów między pokoleniami;
 5. budowanie społeczeństwa wiedzy;
 6. rozszerzenie oferty edukacji pozalekcyjnej oraz pozaszkolnej;
 7. wspieranie rozwoju nauki języka polskiego i oświaty polskiej w Polsce i zagranicą.

Projekty realizowane w ramach programu muszą wpisywać się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023 przyjęte na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy - Prawo oświatowe.

Podmioty uprawnione do udziału w programie

Do udziału w programie są uprawnione organizacje pozarządowe, w tym organizacje harcerskie, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe, a także podmioty prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo oświatowe.

Założenia programu

 1. Wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek.
 2. Realizacja projektu zakończy się nie później niż 31 grudnia 2022 r.
 3. Jeden wniosek obejmuje jeden projekt.
 4. Wysokość środków finansowych na realizację jednego projektu wynosi od 15 000,00 zł do 500 000,00 zł.
 5. Dotacja przyznawana jest na podstawie umowy zawartej z Ministrem Edukacji i Nauki. Dzień podpisania umowy przez Ministra, jest dniem rozpoczęcia realizacji projektu oraz dniem, od którego można wydawać środki z dotacji.

Budżet:

Przewidziane środki na realizację programu w kwocie 19 700 000,00 zł.

Terminy:

Nabór wniosków prowadzony będzie do 23 września 2022 r.
Wnioski wypełnia się i generuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Wniosek z załącznikiem – statutem, opatrzony przez wnioskodawcę albo osobę przez niego upoważnioną (zgodnie z reprezentacją) podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wnioskodawca przesyła na adres elektronicznej skrzynki podawczej Ministra.  

Jak podpisać wniosek podpisem zaufanym.

Reklama