Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Małe dotacje w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na 2022 rok w zakresie upowszechniania kultury i...

Reklama
Małe dotacje w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na 2022 rok w zakresie upowszechniania kultury i tradycji, w zadaniu: przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne
Nabór od 30.08.2022 do 04.11.2022 12:59
Dzielnica Wesoła
Łączny budżet 4,95 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN

Małe dotacje w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na 2022 rok w zakresie upowszechniania kultury i tradycji, w zadaniu: przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne.

Zadania mogą być realizowane do 20.12.2022 r.

Termin składania ofert do 10.11.2022 r.

  • Pula środków ogółem: 4 950,00 (słownie: cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt zł).

Wkład własny: Niewymagany

  • Zadanie powinno być kierowane przede wszystkim do mieszkańców dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.
  • Sugerowany termin rozpoczęcia realizacji zadania publicznego to 40 dni kalendarzowych od dnia złożenia oferty w Generatorze Witkac.
  • Kwota dofinansowania/finansowania zadania nie może przekroczyć 4 950,00 zł, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni, jednak nie dłużej niż do 20 grudnia 2022 r.
  • Nabór ofert trwa od momentu dostępności środków do 10.11.2022 r. lub do chwili ich wyczerpania.
  • Miejsce realizacji: teren dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.
  • Organizacja decyduje o tym, czy zadanie będzie realizowane poprzez powierzenie (finansowanie projektu) czy wsparcie (dofinansowanie).
  • W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 forma realizacji zadania powinna być bezpieczna dla odbiorców i dostosowana do aktualnych wytycznych sanitarnych.

 

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie/finansowanie realizacji zadania publicznego przez oferenta jest złożenie oferty za pośrednictwem Generatora (witkac.pl) wraz z ewentualnymi załącznikami.

Dofinansowane/finansowane mogą być jedynie zadania publiczne które są określone w ustawie. Na dane zadanie organizacja może otrzymać dotacje tylko z jednego biura albo dzielnicy. W przypadku stwierdzenia otrzymania wcześniej dotacji z budżetu m.st. Warszawy na to samo zadanie lub jego część – oferta nie będzie rozpatrywana.

Oferent powinien wskazać, w jaki sposób zapewni realizację wymagań z art. 6 i/lub art. 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w odniesieniu do złożonych w projekcie konkretnych form wsparcia. Informacje o projektowanym poziomie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach zadania w obszarze architektonicznym, cyfrowym, informacyjno-komunikacyjnym lub przewidywanych formach dostępu alternatywnego oferent powinien zawrzeć w ofercie.

Źródło: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama