Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz dostawać artykuły wybrane przez redakcję ngo.pl specjalnie dla Ciebie? Przeczytaj najciekawsze teksty publicystyczne. Zamów bezpłatny newsletter Magazyn NGO.PL na weekend!

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2022 r. p.n. "Prowadzenie magazynu z pomocą...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2022 r. p.n. "Prowadzenie magazynu z pomocą humanitarną" z zakresu "Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą"
Nabór od 08.08.2022 do 29.08.2022 23:59
Wydział Spraw Społecznych
Łączny budżet 30 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Cudzoziemcy, migranci
Urząd Miasta Racibórz, Wydział Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2022 r. p.n. "Prowadzenie magazynu z pomocą humanitarną" z zakresu "Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą".

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego: od 15 września do dnia 15 grudnia 2022 r.

Termin składania ofert za pośrednictwem internetowej platformy Witkac.pl upływa

29.08.2022 r.

Termin dostarczenia wersji papierowej oferty do Urzędu Miasta Racibórz (w godzinach pracy Urzędu Miasta Racibórz) upływa 30.08.2022 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu do 9 września 2022 r.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań

Na przedstawione do realizacji zadanie przeznacza się środki publiczne w wysokości:

1) Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą”

a) rodzaj zadania -„Prowadzenie magazynu z pomocą humanitarną”. – kwota 30 000 zł.

 

Źródło: Urząd Miasta Racibórz

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama