Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak zapewnić niezależne finansowanie Twojej fundacji, stowarzyszeniu? Kurs online i poradnik czeka na Ciebie. Kup pakiet o fundraisingu w NGO

Ośrodki Ograniczania Marnotrawstwa Żywności i Pomocy Żywnościowej

Reklama
Nabór od 05.08.2022 do 31.08.2022 15:30
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Łączny budżet 200 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 48 tys. PLN
Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Ośrodki Ograniczania Marnotrawstwa Żywności i Pomocy Żywnościowej.

Ośrodki Ograniczania Marnotrawstwa Żywności i Pomocy Żywnościowej mają zwiększyć możliwości reagowania Samorządu Województwa Wielkopolskiego na klęski żywiołowe i katastrofy w formie pomocy żywnościowej i rzeczowej oraz przyczynić się do zmiany świadomości społecznej i uwrażliwić wielkopolan na negatywne skutki marnowania żywności.

Ośrodki mają podejmować zadania w zakresie:

1) łagodzenia skutków klęsk żywiołowych poprzez gromadzenie i wydawanie żywności (i innych artykułów) poszkodowanym, w tym podmiotom jednoimiennym dedykowanym do walki z COVID-19 oraz osobom w kwarantannie/izolacji z powodu COVID-19 lub innych chorób zakaźnych, 

2) zwiększania pozyskiwania żywności zagrożonej zmarnotrawieniem, 

3) rozszerzania sieci redystrybucji żywności uratowanej przed utylizacją,

4) przygotowania i prowadzenia kampanii społecznych uwrażliwiających na marnotrawstwo żywności  i uczących postępowania zgodnego z zasadami „zero waste”,

5) monitorowania sytuacji odnośnie postępów w ograniczaniu marnotrawstwa i strat żywności w danym subregionie, tj. dwukrotnego opracowania stosownego raportu w programowanym okresie (na koniec 2023 i na koniec 2025 roku),

6) budowy wolontariatu „zero waste”, pobudzania ofiarności społecznej m.in. poprzez rozwój akcji świątecznych zbiórek żywności,

7) współpracy z bankami żywności, z Caritas, PKPS (Polski Komitet Pomocy Społecznej) i PCK (Polski Czerwony Krzyż) w przekazywaniu nadwyżek żywności, koordynowaniu akcji zbiórek żywności, wspólnych szkoleniach.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama