Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak zapewnić niezależne finansowanie Twojej fundacji, stowarzyszeniu? Kurs online i poradnik czeka na Ciebie. Kup pakiet o fundraisingu w NGO

Mały projekt Polaków za granicą. Polonijny konkurs regrantingowy 2022. Edycja druga

Reklama
Nabór od 04.08.2022 do 19.08.2022 23:59
Stowarzyszenie Odra-Niemen
Łączny budżet 375 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Dotacje do 9 tys. PLN

Stowarzyszenie Odra-Niemen ogłasza nabór tzw. Małych Grantów w ramach konkursu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na rzecz Polonii i Polaków poza granicami Ojczyzny. 

O dofinansowanie mogą starać się wyłącznie osoby i podmioty zarejestrowane i działające poza granicami Polski, w tym::

1/ organizacje polonijne oraz Polaków poza granicami zarejestrowane poza granicami Polski,

2/ grupy nieformalne powstałe w krajach poza Polską, samodzielnie lub przez Patrona-wybraną organizację pozarządową z zagranicy, które w swoich projektach zaplanują realizację zadań mających na celu wzmacnianie więzi i kontaktów z Polską przedstawicieli Polonii i Polaków za granicą.

Konkurs będzie odbywał się w trzech edycjach. Pierwsza z nich odbyła się w czerwcu 2022 roku. Obecnie realizowana jest druga edycja. Edycja trzecia odbędzie się na przełomie września i października 2022 roku. Każda organizacja lub grupa nieformalna może w każdej edycji konkursu złożyć jeden wniosek, z dofinansowaniem nie przekraczającym 9.000,00 złotych. Stowarzyszenie Odra-Niemen na dofinansowanie projektów przeznaczy łącznie 375.000,00 złotych, w tym co najmniej 120.000,00 złotych na obecną edycję konkursu.

Od Wnioskodawców wymaga się wniesienia wkładu własnego do projektu, który musi stanowić co najmniej 5% wartości dofinansowania. Wkład własny może być wniesiony w formie wkładu finansowego, osobowego lub rzeczowego.

Wnioskodawcy oprócz wydatków merytorycznych mogą zaplanować również wydatki administracyjne. Jednak wsparcie tych wydatków z kwoty dotacji nie może być wyższe niż 10% wartości dofinansowania.

Wszystkie pozostałe szczegóły konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama