Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak zapewnić niezależne finansowanie Twojej fundacji, stowarzyszeniu? Kurs online i poradnik czeka na Ciebie. Kup pakiet o fundraisingu w NGO

Europejski Korpus Solidarności: Projekty Solidarności – środki na działania lokalne

Reklama
Nabór od 28.07.2022 do 04.10.2022 12:00
Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności
Beata Pankowska - bpankowska@frse.org.pl Olga Kokot - okokot@frse.org.pl
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Osoby bezrobotne, Mężczyźni, Młodzież, Mniejszości narodowe, Organizacje pozarządowe, Seniorzy, Dorośli, Dzieci, Kobiety, Wolontariusze, Osoby z niepełnosprawnościami, Osoby LGBT+, Cudzoziemcy, migranci, Osoby uzależnione
Europejski Korpus Solidarności wspiera działania lokalne. Od 2018 r. setki młodych osób realizują projekty odpowiadające na lokalne wyzwania i potrzeby. W ramach Programu młode osoby w wieku 18-30 lat mogą między innymi realizować Projekty Solidarności (ang. solidarity projects) – działania na rzecz lokalnych społeczności będące odpowiedzią na zdiagnozowane w nich potrzeby i wyzwania. Młodzi ludzie mogą wprowadzić dzięki realizowanym przez siebie działaniom pozytywne zmiany w najbliższym otoczeniu, a przy tym rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności. Projekty mogą być wspierane przez różnego rodzaju organizacje, ale grupa organizatorów może też złożyć wniosek o dofinansowanie samodzielnie. Więcej o Europejskim Korpusie Solidarności oraz realizowanych w jego ramach działaniach przeczytasz na naszej stronie internetowej: www.eks.org.pl.

Projekty Solidarności nie wymagają nawiązywania współpracy międzynarodowej i skupione są w całości na wspieraniu społeczności lokalnych. Ich celem jest umożliwienie organizacjom młodzieżowym i młodym aktywistom wywierania pozytywnych zmian tam, gdzie funkcjonują, a więc na terenie danej dzielnicy, gminy czy miejscowości.

  • Aby realizować Projekt Solidarności nie ma potrzeby angażowania do współpracy partnerów zagranicznych.
  • Pomysłodawcą Projektu Solidarności musi być grupa minimum 5 młodych osób w wieku 18-30 lat, które zarejestrują się na Europejskim Portalu Młodzieżowym.
  • Grupa inicjatywna może korzystać ze wsparcia organizacji pozarządowej lub instytucji działającej w sferze lokalnej, ale może też złożyć wniosek na projekt samodzielnie.
  • Projekt Solidarności jest autorską koncepcją młodych ludzi. Realizowane działania wychodzą naprzeciw potrzebom napotkanym w lokalnej społeczności, z której wywodzi się grupa inicjatywna, lub w której działa.
  • Tematyka i podejmowane działania muszą dotyczyć ważnych społecznie spraw związanych z szeroko rozumianą solidarnością.

Realizacja Projektu Solidarności - od powstania wstępnego pomysłu, poprzez złożenie wniosku, realizację działań, aż po ich rozliczenie - ma stanowić cenne doświadczenie edukacyjne przydatne na późniejszej drodze zawodowej, a także wzmacniać poczucie własnej wartości, autonomię i motywację do dalszego działania. Rodzaj działań, sposób ich realizacji, stosowane metody i narzędzia zależą od grupy inicjatywnej.

W przypadku, gdy grupa inicjatywna korzysta ze wsparcia organizacji, instytucja ta pełni rolę głównie administracyjną i doradczą. Jej zadaniem jest wsparcie grupy w zadaniach związanych z raportowaniem i finansami.

Grupa realizująca projekt może korzystać także z pomocy coacha - osoby wspierającej, którą samodzielnie wybierze. Osoba wspierająca ma już najczęściej doświadczenie w pracy z młodzieżą, pomaga grupie w przygotowaniu, realizacji i ewaluacji działań, choć formalnie pozostaje poza strukturą projektu (nie jest członkiem grupy inicjatywnej).

Charakterystyka Projektu Solidarności:

Czas trwania: od 2 do 12 miesięcy

Zasięg geograficzny: Polska i rejony transgraniczne

Grupa inicjatywna: min. 5 osób w wieku 18 – 30 lat, z możliwością wsparcia organizacji/instytucji posiadającej osobowość prawną

Dofinansowanie:

  • Koszty zarządzania projektem: 500 EUR na każdy miesiąc działań (maksymalne dofinansowanie w tej kategorii: 6000 EUR).
  • Koszty zaangażowania coacha - osoby wspierającej: 74 EUR/dzień pracy, max. 12 dni pracy w ramach projektu (maksymalne dofinansowanie w tej kategorii: 888 EUR).
  • Koszty związane z umożliwieniem udziału w działaniach osobom z mniejszymi szansami (100% zaplanowanych i kwalifikowalnych kosztów do maksymalnej kwoty 7000 EUR na wsparcie grup docelowych).

Ostatni termin składania wniosków w roku 2022:

4 października do godz. 12.00

Platforma składania wniosków jest już otwarta, nie czekaj na ostatnią chwilę i złóż swój wniosek już dziś!

Instrukcje krok po kroku do złożenia wniosku na Projekt Solidarności znajdziesz na stronie: Krok po kroku.

Więcej o Projektach Solidarności, przykłady zrealizowanych działań i inspiracje znajdziesz w naszej publikacji „Solidarni w praktyce”.

Odwiedź nas również na Facebooku i Instagramie:
FB: Europejski Korpus Solidarności | Facebook
Instagram: @europejskikorpussolidarnosci

Czekamy na Wasze projekty!

Zadaniem projektu jest również promowanie wartości europejskich, takich jak otwartość, wspieranie grup wykluczonych i marginalizowanych, aktywizowanie młodzieży, ochrona środowiska naturalnego, itp.

Działania muszą wpisywać się w priorytety Europejskiego Korpusu Solidarności opisane w Przewodniku po Programie. Mogą być skierowane do grup odbiorców w każdym wieku.

Reklama