Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Erasmus+ 2022: druga tura składania wniosków

Reklama
Nabór od 27.07.2022 do 19.10.2022 23:59
Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież
We wrześniu i październiku można składać wnioski w programie Erasmus+ w ramach drugiej tury naboru w 2022 r. Zobacz terminy oraz zasady wnioskowania!

Poniżej prezentujemy zaproszenie do składania wniosków na rok 2022 dotyczące wszystkich akcji programu Erasmus+, w tym działań „Jean Monnet”:

Zaproszenie do składania wniosków 2022

Zgodnie z Zaproszeniem obowiązują dwie tury naborów: od lutego do kwietnia oraz od września do października. Terminy składania wniosków w 2022 r. w ramach drugiej tury dotyczą:

 • 7 września:
  Akcja kluczowa 2 – Współpraca organizacji i instytucji, Centra doskonałości zawodowej
  Akcja kluczowa 2 – Współpraca organizacji i instytucji, Akademie nauczycielskie Erasmus+
 • 15 września:
  Akcja kluczowa 2 – Współpraca organizacji i instytucji, Sojusze na rzecz innowacji
 • 20 września:
  Akcja kluczowa 1 – Mobilność edukacyjna, Wirtualne wymiany w dziedzinie szkolnictwa wyższego i młodzieży
 • 4 października:
  Akcja kluczowa 1 – Mobilność edukacyjna, Mobilność osób w dziedzinach związanych z młodzieżą
  Akcja kluczowa 1 – Mobilność edukacyjna, Działania na rzecz włączenia w ramach inicjatywy DiscoverEU
  Akcja kluczowa 2 – Współpraca organizacji i instytucji, Partnerstwa w zakresie współpracy w dziedzinach związanych z młodzieżą
  Akcja kluczowa 2 – Współpraca organizacji i instytucji, Partnerstwa na małą skalę w dziedzinie edukacji szkolnej, kształcenia i szkolenia zawodowego, kształcenia dorosłych i młodzieży
 • 19 października:
  Akcja kluczowa 1 – Mobilność edukacyjna, Akredytacje Erasmus w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, kształcenia szkolnego i kształcenia dorosłych
  Akcja kluczowa 1 – Mobilność edukacyjna, Akredytacje Erasmus w dziedzinach związanych z młodzieżą

Całkowity budżet przeznaczony na niniejsze zaproszenie do składania wniosków szacuje się na ponad 3 miliardy euro‎.

Komisja Europejska opublikowała także najnowszy Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2022, który w wersji polskiej dostępny jest TUTAJ.

W przewodniku można znaleźć informacje dotyczące celów oraz priorytetów programu w roku 2022, wśród których znajdują się: włączenie i różnorodność, transformacja cyfrowa, środowisko i walka ze zmianą klimatu oraz uczestnictwo w życiu demokratycznym, wspólne wartości i zaangażowanie obywatelskie. Przewodnik po programie zawiera także opisy celów akcji i działań, informacje dla wnioskodawców (w tym jak złożyć wniosek i jakie są kryteria naboru) oraz definicje kluczowych pojęć i powszechnie stosowanych terminów związanych z programem.

Wszystkie 23 wersje językowe przewodnika znajdują się na stronie Komisji Europejskiej: Erasmus+ Programme Guide 2022.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami i życzymy powodzenia w przygotowaniu wniosków!

Więcej informacji o sektorach i akcjach programu znajdziesz na oficjalnej stronie internetowej Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w Polsce.

Najważniejsze dokumenty w formie załączników dostępne są na stronie internetowej Narodowej Agencji Programu Erasmus+

Reklama