Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak zapewnić niezależne finansowanie Twojej fundacji, stowarzyszeniu? Kurs online i poradnik czeka na Ciebie. Kup pakiet o fundraisingu w NGO

Reklama
Nabór od 14.07.2022 do 14.08.2022 23:59
DNB Bank Polska S.A.
tel 661 601 275; 515 796 373
Łączny budżet 500 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje od 100 tys. do 500 tys. PLN
Cudzoziemcy, migranci
DNB Bank Polska S.A. zaprasza do wzięcia udział w konkursie i składania wniosków dotyczących wsparcia ludności cywilnej w kontekście wyzwań wynikających z wojny w Ukrainie.

Celem projektu dotacyjnego jest zaspokojenie potrzeb rodzin uciekających przed wojną w Ukrainie do Polski i planujących pozostanie w Polsce na stałe lub na dłużej.

Projekt powinien obejmować wsparcie, które umożliwi rodzinom samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie polskim np.

  • wsparcie specjalistyczne ułatwiające funkcjonowanie w Polsce, np. doradztwo prawne, obywatelskie, wsparcie z zakresu usług publicznych, opieka medyczna, opieka psychologa, nauka języka polskiego
  • działania wspierające zatrudnienie i funkcjonowanie na polskim rynku pracy, doradztwo zawodowe
  • zapewnienie opieki specjalistów np. psychologów i pedagogów
  • zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych, stworzenie bezpiecznego miejsca do wspólnego spędzania wolnego czasu i integracji z rówieśnikami, organizacja zajęć integrujących uchodźców ze społecznością lokalną
  • zaspokojenie potrzeb związanych z pokonywaniem trudności szkolnych, w tym bariery językowej, różnic programowych lub trudności w nauce poprzez wsparcie edukacji oraz zajęć wyrównujących różnice programowe, zajęć z języka polskiego

Budżet Konkursu wynosi 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).

Minimalna wartość złożonego wniosku wynosi 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych)

Terminy składania wniosków: od 14 lipca do 14 sierpnia 2022 r.

Projekty muszą być zrealizowane od 1 września 2022 roku do 28 lutego 2023 roku.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych.

Więcej informacji („Regulamin Konkursu" oraz "Załącznik nr 1") znajduje się na stronie https://www.dnb.pl/pl/wspieramy-ukraine

Wnioski należy przesyłać na adres hr@dnb.pl

Reklama