Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Małe dotacje z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji...

Reklama
Małe dotacje z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Nabór od 12.07.2022 do 21.12.2022 16:00
Dzielnica Białołęka
Łączny budżet 3,268 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Seniorzy, Osoby z niepełnosprawnościami

Małe dotacje z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2022 r.

Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni i musi zawierać się w danym roku kalendarzowym (tj. nie może przekraczać roku budżetowego).

Ofertę należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl minimum 40 dni kalendarzowych przed terminem rozpoczęcia realizacji zadania.

Miejsce realizacji: Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy.

Dofinansowane/finansowane mogą być jedynie zadania publiczne, które mieszczą się w zadaniach publicznych określonych w ustawie. Na dane zadanie organizacja może otrzymać dotację tylko z jednego biura albo dzielnicy. W przypadku stwierdzenia otrzymania wcześniej dotacji z budżetu m.st. Warszawy na to samo zadanie lub jego część- oferta nie będzie rozpatrywana.

O tym, czy jest to zadanie o powierzenie (czyli finansowanie projektu), czy też wsparcie (dofinansowanie projektu) decyduje organizacja.

Nie przewiduje się możliwości pobierania opłat od uczestników zadania.

Złożone oferty nie mogą być uzupełniane. Tylko oferty złożone w Generatorze Wniosków będą podlegać ocenie formalnej.  

W związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego wynikającego z rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 forma realizacji zadania musi być bezpieczna dla odbiorców i dostosowana do aktualnie obowiązujących ograniczeń, nakazów, zakazów i wytycznych sanitarnych.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama