Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Otwarty nabór ofert na realizację zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa publicznego w tym wsparcie działań...

Reklama
Otwarty nabór ofert na realizację zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa publicznego w tym wsparcie działań związanych z wyrównywaniem szans dzieci i młodzieży z Ukrainy
Nabór od 08.07.2022 do 18.07.2022 07:34
Wydział Współpracy Społecznej
Łączny budżet 50 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci, Cudzoziemcy, migranci
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział Współpracy Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty nabór ofert na realizację zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa publicznego w tym wsparcie działań związanych z wyrównywaniem szans dzieci i młodzieży z Ukrainy..

Zapraszamy do składania ofert w trybie postępowania o udzielenie dotacji na podstawie art. 12 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na realizację zadań publicznych z zakresu bezpieczeństwa publicznego  w tym wsparcie działań związanych z wyrównywaniem szans dzieci i młodzieży z Ukrainy

Informacje dotyczące naboru zostały umieszczone w ogłoszeniu o naborze zawartym w załączniku do dokumentacji naboru.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama