Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak zapewnić niezależne finansowanie Twojej fundacji, stowarzyszeniu? Kurs online i poradnik czeka na Ciebie. Kup pakiet o fundraisingu w NGO

Prowadzenie działań edukacyjno-integracyjnych na rzecz rodziny z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury

Reklama
Nabór od 30.06.2022 do 21.07.2022 16:00
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Łączny budżet 900 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Rodziny
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie działań edukacyjno-integracyjnych na rzecz rodziny z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury.

Składane projekty powinny w sposób szczególny uwzględniać działania, które będą sprzyjały rozwojowi spędzania wolnego czasu rodziców z dziećmi w aktywny i atrakcyjny sposób. Należy pamiętać, że wspólny wypoczynek zbliża do siebie członków rodziny i sprzyja wzmacnianiu więzi rodzinnych. Ważnym elementem jest aby działania odbywały się w przestrzeni publicznej bo właśnie w niej rodzina funkcjonuje i realizuje własne potrzeby. Działania projektowe powinny mieć charakter integracyjno-edukacyjny, powinny być otwarte i powszechne. Działania projektowe obejmować powinny min. 1 wydarzenie w każdej dzielnicy Warszawy oraz min. 1 wydarzenie z uwzględnieniem terenów nadwiślanych. Działania realizowane powinny być przede wszystkim w soboty i niedziele ze szczególnym uwzględnieniem miesięcy wakacyjnych.

Odbiorcy zadania: rodziny z terenu m.st. Warszawy w tym posiadaczeKarty Młodego Warszawiaka i Karty Warszawiaka.

Działania: zorganizowanie cyklu powszechnych i innowacyjnych wydarzeń w przestrzeni publicznej sprzyjających wzmacnianiu więzi rodzinnych w szczególności zawierających działania z elementami edukacyjno-integracyjnymi, sportowymi, kulturalnymi i poznawczymi, wspierające aktywność uczestników, rozwijających świadomość rodziców na temat sposobów spędzania czasu ze swoimi dziećmi.

 

Istotna specyfikacja działań:

- przeprowadzenie min. 1 wydarzenia w każdej dzielnicy,

-przeprowadzenie min. 1 wydarzenia na terenach nadwiślanych

-kalendarz wydarzeń musi byćuzgadniany każdorazowo z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych,

-  informacja o wydarzeniu powinna być przesyłana min. 4 dni przed rozpoczęciem wydarzenia do Biura Pomocy i Projektów Społecznych, ponadto powinna być umieszczana na stronie internetowej organizacji,

- informację o wyborze miejsca komercyjnego na realizację wydarzenia wraz z uzasadnieniem wyboru oferent musi przesłaćdo Biura Pomocy i Projektów Społecznych min. 4 dni przed rozpoczęciem realizacji zadania,

- udział uczestników – bezpłatny,

- możliwość składania ofert wspólnych, zaleca się aby działania zaplanowane w ofercie przez wszystkich partnerów były spójne i stanowiły jedną całość i zakładały współpracę partnerów na każdym etapie realizacji działań.

Działania będą realizowane przy ścisłej współpracy z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy. Oczekuje się, że przedstawiciele organizacji którym przyznana zostanie dotacja na realizacje niniejszego zadania będą uczestniczyli w cyklicznych spotkaniach służących wymianie informacji o realizowanych działaniach, wymianie doświadczeń, propozycji współpracy, zgłaszaniu ewentualnych problemów i uzgadnianiu rozwiązań.

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama