Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak zapewnić niezależne finansowanie Twojej fundacji, stowarzyszeniu? Kurs online i poradnik czeka na Ciebie. Kup pakiet o fundraisingu w NGO

Reklama
Nabór od 01.07.2022 do 01.08.2022 23:59
Biuro Aktywności Miejskiej
Łączny budżet 200 tys. PLN
Do 60% dofinansowania
Dotacje do 25 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Urząd Miasta Łodzi, Biuro Aktywności Miejskiej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wkłady własne 2022 - V etap.

I. Rodzaj i cel zadania, wysokość środków publicznych, które miasto Łódź ma zamiar przeznaczyć na realizację tego zadania, termin realizacji zadania oraz dopuszczalne rezultaty zadania 1. Dofinansowanie zadań w ramach tzw. „Wkładów własnych”. 2. Celem zadania jest wsparcie realizacji zadań skierowanych do mieszkańców Miasta Łodzi, realizowanych przez organizacje w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu Miasta Łodzi. 3. Zadanie może być realizowane w terminie od dnia ogłoszenia wyników konkursu w poszczególnych terminach do 31 grudnia 2022 r. 4. Wysokość środków przeznaczonych na realizację działania to 200 000,00 zł. 5. Wkład własny dotyczyć może zadania, które finansowane jest ze źródeł pozabudżetowych, drogą otwartego naboru, i które rozpoczęło się nie wcześniej niż w styczniu 2021 roku.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama