Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak zapewnić niezależne finansowanie Twojej fundacji, stowarzyszeniu? Kurs online i poradnik czeka na Ciebie. Kup pakiet o fundraisingu w NGO

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w klubach sportowych

Reklama
Nabór od 24.06.2022 do 08.07.2022 15:30
Departament Sportu i Turystyki
Łączny budżet 600 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 2,5 tys. do 100 tys. PLN
Młodzież, Dzieci

w ramach naboru ofert nr 3 przewiduje się dofinansowanie realizacji jednorocznych programów szkolenia sportowego dzieci i młodzieży trenujących w klubach sportowych, które działają na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego, osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach ujętych w krajowym systemie sportu młodzieżowego.

 

Dotacja udzielana ze środków budżetu województwa:

nie może być niższa niż 2 500,00 zł 

nie może przekroczyć 100 000,00 zł 

 

Do dofinansowania z budżetu województwa rekomendowane będą zadania, które spełniły kryteria oceny formalnej oraz w ocenie merytorycznej uzyskały nie mniej niż 25 punktów w krajowym systemie sportu młodzieżowego.

Z naboru wyłączone są oferty podmiotów, które uzyskały dotację Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach konkursu dotacyjnego nr 2/2022

 

W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji, przy czym udział procentowy udzielonego dofinansowania ze środków budżetu województwa na zadania realizowane w roku 2022 nie może przekroczyć 90% całkowitej wartości zadania. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty na realizację zadania elektronicznie, za pomocą Generatora ofert (Witkac.pl) w terminie do 9 lipca 2022 r. do godz. 15.30 

Klub zobowiązany jest zabezpieczyć na realizację zadania minimum 10% wkładu własnego finansowego

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama