Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak przygotować, podpisać i złożyć sprawozdanie finansowe NGO za 2021 r.? Kup poradnik PDF

Konkurs ofert na realizację zadania dotyczącego udzielania pomocy na rzecz obywateli Ukrainy

Reklama
Nabór od 23.06.2022 do 28.06.2022 23:59
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
Łączny budżet 600 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 5 tys. do 100 tys. PLN
Cudzoziemcy, migranci
Wojewoda Podlaski zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn.zm.) oraz związki zawodowe, do składania ofert na realizację zadania publicznego dotyczącego udzielania pomocy na rzecz obywateli Ukrainy, przebywających na terenie województwa podlaskiego.

Złożenie oferty oraz realizacja zadania publicznego odbywa się z pominięciem otwartego konkursu ofert, o którym mowa w dziale II rozdziale 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wszystkie szczegóły dotyczące zasad składania ofert dostępne są do pobrania w materiałach poniżej.

Reklama