Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Małe dotacje w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w 2022 r. z zakresu wspierania i upowszechniania...

Reklama
Małe dotacje w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w 2022 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w zadaniu: organizacja imprez rekreacyjno-sportowych w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Nabór od 27.06.2022 do 01.07.2022 15:00
Dzielnica Ochota
Łączny budżet 10 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN

Małe dotacje w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w 2022 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w zadaniu: organizacja imprez rekreacyjno-sportowych w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy. Zadania mogą być realizowane do 30.09.2022 r. Pula środków ogółem: 10 000 zł (kwota dotacji na zadania: 0,00 do 10 000 zł).  Wkład własny: niewymagany. Organizacja decyduje o tym, czy zadanie będzie realizowane poprzez powierzenie (finansowanie projektu) czy wsparcie (wpółfinansowanie). Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

Zadanie powinno być kierowane przede wszystkim do mieszkańców Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy i realizowane na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

Nabór ofert trwa od 27.06.2022 r. od godz. 10.00 do 1.07.2022 r. do godz. 15.00 lub do chwili wyczerpania puli dostępnych środków.

W przypadku zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 forma realizacji zadania powinna być bezpieczna dla odbiorców i dostosowana do aktualnych wytycznych sanitarnych.

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie/finansowanie realizacji zadania publicznego przez oferenta jest złożenie oferty za pośrednictwem Generatora (witkac.pl) wraz z ewentualnymi załącznikami.

Dofinansowane/finansowane mogą być jedynie zadania publiczne, które są określone w ustawie. Na dane zadanie organizacja może otrzymać dotacje jedynie z jednego biura albo dzielnicy. W przypadku stwierdzenia otrzymania wcześniej dotacji z budżetu m. st. Warszawy na to samo zadanie lub jego część oferta nie będzie rozpatrywana.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama