Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak przygotować, podpisać i złożyć sprawozdanie finansowe NGO za 2021 r.? Kup poradnik PDF

Otwarty konkurs ofert nr 85/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Przeciwdziałanie Uzależnieniom...

Reklama
Otwarty konkurs ofert nr 85/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Przeciwdziałanie Uzależnieniom i Patologiom Społecznym" w latach 2022-2024 (Przeciwdziałanie przemocy)
Nabór od 22.06.2022 do 13.07.2022 23:59
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 150 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Rodziny
Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert nr 85/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Przeciwdziałanie Uzależnieniom i Patologiom Społecznym" w latach 2022-2024 (Przeciwdziałanie przemocy).

Lp.

Nazwa zadania publicznego

Poniesione wydatki w 2020 roku

(w zł)

Poniesione wydatki w 2021 roku

(w zł)

Planowane wydatki w 2022 roku

(w zł)

         

1.

Specjalistyczne wsparcie skierowane do osób doświadczających przemocy w rodzinie

440 000,00

450 000,00

150 000,00

         
         
         

*Pozostała kwota, tj. 650 000,00 zł, przeznaczonej na realizację ww. zadania w 2022 roku, została przyznana organizacjom pozarządowym zgodnie z zarządzeniem
PMP nr 1009/2021/P z dnia 23.12.2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące zdań konkursowych znajdują się w treści ogłoszenia.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama