Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Nabór ofert w trybie art. 19a - realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz ochrony...

Reklama
Nabór ofert w trybie art. 19a - realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.)
Nabór od 21.06.2022 do 27.06.2022 15:00
Wydział Współpracy Społecznej
Łączny budżet 10 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN

Zapraszamy do składania ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.) w województwie zachodniopomorskim.

Informacja o naborze znajduje się w załączonej dokumentacji.

Jednocześnie informujemy,że Podmiot chcąc uzyskac dotację w trybie małego grantu, zobowiązany jest złożyć w generatorze ofertę realizacji zadania publicznego w terminie co najmniej 30 dni przed planowanym terminem realizacji zadania. 

 

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama