Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Nabór ofert w trybie art. 19a w zakresie promocji i ochrony zdrowia

Reklama
Nabór od 08.06.2022 do 04.08.2022 15:05
Wydział Promocji i Wsparcia Społecznego
Łączny budżet 40 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN

Projekty o charakterze promocyjnym i edukacyjnym adresowane do mieszkańców powiatu wrocławskiego (w szczególności dzieci i młodzieży), mające na celu edukację zdrowotną, promocję zdrowia i profilaktykę chorób w szczególności poprzez:

a. Propagowanie zdrowego stylu życia, zasad udzielania I pomocy przedmedycznej i medycznej.

b. Realizację działań w zakresie propagowania honorowego oddawania krwi jako metody ratowania ludzkiego zdrowia i życia.

c. Edukację zdrowotną na temat skutków otyłości, propagowanie ruchu jako skutecznego narzędzia do walki z otyłością.

d. Propagowanie aktywności fizycznej i intelektualnej, w szczególności seniorów oraz dzieci i młodzieży.

e. Edukację zdrowotną w zakresie wsparcia psychologicznego mieszkańców powiatu wrocławskiego, w szczególności dzieci i młodzieży oraz zapobiegania najczęstszym zaburzeniom psychicznym i przeciwdziałanie psychologicznym skutkom covid-19.

f. Profilaktykę chorób układu krążenia i chorób nowotworowych oraz zwiększenie skuteczności ich wykrywania.

Źródło: Powiat Wrocławski

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama