Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Mocni w promocji Poradnik dla stowarzyszeń i fundacji, które chcą skutecznie mówić o sobie. Zamów PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Wspieramy Ukrainę - projekty długofalowe

Reklama
Nabór od 01.06.2022 do 10.06.2022 12:00
Wspieramy Ukrainę
Łączny budżet 1,53 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 50 tys. PLN
Cudzoziemcy, migranci

Specjalny program grantowy „Wspieramy Ukrainę” (dalej: Program), skierowany jest do organizacji pozarządowych niosących pomoc ludności cywilnej w Ukrainie, a także uchodźcom wojennym trafiającym do Polski. Celem Programu jest wsparcie ww. odbiorców w kontekście wyzwań wynikających z wojny w Ukrainie. Dofinansowanie będą mogły otrzymać samodzielne inicjatywy polskich organizacji, a także realizowane wraz z partnerami ukraińskimi. Priorytetem będzie wsparcie organizacji pozarządowych mających ugruntowaną współpracę z partnerami w Ukrainie oraz tych działających w małych społecznościach lokalnych, do których trafiają osoby uciekające przed wojną. Fundatorem Programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (dalej: PAFW). Realizatorem Programu jest Fundacja „Edukacja dla Demokracji” (dalej: FED). 

Działania projektowe muszą mieć charakter stabilizujący i/lub służyć budowie mechanizmów niwelujących problemy i skutki wynikające z wojny. Mogą wspierać działania koordynacyjne i organizacyjne, jednak nie powinny mieć bezpośrednio charakteru pomocy humanitarnej. Działania muszą wpisywać się w jeden z niżej wymienionych obszarów tematycznych konkursu: 

1. działania realizowane w Ukrainie w partnerstwach polsko-ukraińskich np.:

● działania edukacyjne, opiekuńcze, wspierające funkcjonowanie dzieci i młodzieży;

● wsparcie osób wewnętrznie przesiedlonych;

● tworzenie i/ lub wspieranie funkcjonowania mechanizmów wsparcia, koordynacja działań wspierających, tworzenie struktur pomocowych i inne działania partnerskie odpowiadające na potrzeby mieszkańców np. wdrażanie rozwiązań wspierających osoby, które ucierpiały w wyniku wojny.

 

2. integracja i adaptacja uchodźczyń i uchodźców wojennych z Ukrainy w Polsce, np.:

● zapewnienie opieki dla dzieci i młodzieży w postaci organizacji klubów dziecięcych/młodzieżowych, punktów opieki i in.; 

● zajęcia integracyjne i adaptacyjne, w tym np. zajęcia z języka polskiego, działania wpływające na integrację ze społecznością lokalną oraz społecznością uchodźczyń i uchodźców z Ukrainy;

● działania wspierające samoorganizację, samopomoc, samodzielność oraz wspierające kondycję psychiczną i społeczną uchodźców w Polsce;

● działania wspierające zatrudnienie i funkcjonowanie na polskim rynku pracy np. poprzez łączenie pracodawców z potencjalnymi pracownikami, doradztwo zawodowe i in.;

● wsparcie specjalistyczne ułatwiające funkcjonowanie w Polsce (m.in. poradnictwo i doradztwo prawne, obywatelskie, z zakresu usług publicznych);

● wdrożenie sprawdzonych rozwiązań wspierających osoby, które ucierpiały w wyniku wojny np. mechanizmy pracy z osobami doświadczającymi przemocy i in.

 

3. wsparcie funkcjonowania dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz ich edukacji w czasie pobytu Polsce. Preferowane będą następujące działania:

● budowanie atmosfery sprzyjającej edukacji i integracji np. poprzez zapewnienie wsparcia asystenta kulturowego, nauczyciela wspierającego lub ukraińskiego nauczyciela;

● organizacja zajęć dodatkowych w tym integrujących społeczność lokalną, zajęć wyrównujących różnice programowe, zajęć z języka polskiego i in.;

● zapewnienie opieki specjalistów np. psychologów i pedagogów pracujących z dziećmi i młodzieżą;

● wsparcie dydaktyczne kadry pedagogicznej i edukatorów, rozszerzające kompetencje potrzebne do pracy w środowisku wielokulturowym (np. organizacja praktycznych kursów, szkoleń, wydanie publikacji, opracowanie materiałów metodycznych i in.).

 

4. przeciwdziałanie dyskryminacji i aktom nienawiści, na które mogą być narażeni w czasie wojny uchodźczynie i uchodźcy z Ukrainy w Polsce:

● kampanie społeczne, działania informacyjne skierowane do konkretnej grupy odbiorców, realizowane przede wszystkim na poziomie lokalnym;

● działania zapobiegawcze i naprawcze w społecznościach lokalnych (np. w sytuacjach przejawów dyskryminacji i nienawiści lub zagrożenia dyskryminacją).

5. przeciwdziałanie dezinformacji i fałszywym narracjom oraz zapewnienie rzetelnej informacji o sytuacji społeczności uchodźczyń i uchodźców z Ukrainy w Polsce oraz sytuacji w Ukrainie.

Źródło: Fundacja Edukacja dla Demokracji

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama