Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Wspólne sprawy, wspólne działania

Reklama
Nabór od 26.05.2022 do 30.01.2023 23:59
Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych
Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych Fosa Staromiejska 30/3, 87-100 Toruń granty@federacja-ngo.pl lub tel. 56 652 23 56
Łączny budżet 22,42 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje od 350 do 1,35 tys. PLN
Konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych oraz dla osób, które działają na rzecz sektora pozarządowego w województwie kujawsko-pomorskim. Konkurs „Wspólne sprawy, wspólne działania” to pomysł Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych na wsparcie finansowe tych wszystkich, którzy prowadzą działania w imieniu i na rzecz stowarzyszeń i fundacji, także reprezentując organizacje pozarządowe w grupach i zespołach międzysektorowych.

O co chodzi w konkursie?
Przygotowaliśmy „granty rzecznicze” oraz „bony rzecznicze”, które mają pomóc w podjęciu lub w rozwinięciu działań i pomysłów organizacji i osób w sprawach wspólnych dla sektora obywatelskiego. Dlaczego? Ponieważ bardzo często wyzwania lub problemy, z którymi borykają się pojedyncze organizacje dotyczą większej liczby NGO, a jedynym sposobem zniwelowania tych wyzwań jest podjęcie wspólnego działania rzeczniczego. Rzeczniczego, czyli takiego, które służy postulowaniu lub wprowadzaniu nowego rozwiązania w kontaktach z samorządem, przedsiębiorcami czy dla pewnej grupy organizacji.

Na co można przeznaczyć środki uzyskane w konkursie?
Działania finansowane z grantów i bonów mogą dotyczyć kosztów przeprowadzenia spotkania dla organizacji pozarządowych w celu stworzenia ich reprezentacji, przeprowadzenia spotkania dyskusyjnego, stworzenia i złożenia petycji w danej sprawie, pozyskania opinii prawnej lub ekspertyzy ważnej dla aktywności rzeczniczej, przygotowania projektu konkretnej procedury współpracy organizacje-samorząd, stworzenia zakładki na www informującej o działaniach rzeczniczych, kosztów uczestnictwa w spotkaniu konsultacyjnym, kosztów rozesłania stanowiska do licznej grupy odbiorców itp. To wszystko formy działań rzeczniczych, które mają pomóc we wspólnym działaniu organizacji na rzecz ich rozwoju oraz realizacji ich roli i celów statutowych

Dla kogo jest ten konkurs?
Dla organizacji pozarządowych z naszego województwa, które prowadzą działania w imieniu konkretnej grupy osób, konkretnej społeczności lub konkretnej grupy stowarzyszeń i fundacji. To dla nich zaplanowaliśmy „granty rzecznicze”.
Dla osób, które zabiegają o sprawy organizacji obywatelskich, albo reprezentują stowarzyszenia i fundacje w grupach i zespołach międzysektorowych. Dla nich przygotowaliśmy „bony rzecznicze”.

Ile środków dostępnych jest w konkursie?
W konkursie przyznamy min. 10 grantów rzeczniczych (dla organizacji) w wysokości do max. 1.350,00 zł każdy oraz min. 8 bonów rzeczniczych (dla osób fizycznych) w wysokości do max. 1.115,00 zł każdy.

Do kiedy należy składać wnioski?
Termin pierwszego naboru wniosków upływa 27 czerwca br. (poniedziałek), ale konkurs ma charakter ciągły – również w następnych miesiącach można składać wnioski, terminem naboru jest zawsze ostatni poniedziałek kolejnych miesięcy.

Regulamin i informacje
Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu oraz formularz wniosku o grant i formularz wniosku o bon. W przypadku pytań piszcie do nas na adres granty@federacja-ngo.pl lub dzwońcie pod nr 56 652 23 56.
Zapraszamy!

Regulamin konkursu "Wspólne sprawy, wspólne działania" >>

Formularz wniosku o grant rzeczniczy (wersja .pdf)
Formularz wniosku o grant rzeczniczy (wersja edytowalna .docx)

Formularz wniosku o bon rzeczniczy (wersja .pdf)
Formularz wniosku o bon rzeczniczy (wersja edytowalna .docx)

Reklama