Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Upowszechnianie postaw proekologicznych, pobudzających wrażliwość i świadomość ekologiczną mieszkańców województwa

Reklama
Nabór od 27.05.2022 do 24.06.2022 15:00
Wydział Ochrony Środowiska
Łączny budżet 42,8 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział Ochrony Środowiska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Upowszechnianie postaw proekologicznych, pobudzających wrażliwość i świadomość ekologiczną mieszkańców województwa.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2022 roku oraz nabór kandydatów do składu komisji opiniującej oferty w przedmiotowym konkursie.

Informacje dotyczące konkursu zostały umieszczone w ogłoszeniu konkursowym zawartym załączniku do dokumentacji konkursowej

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama